Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در حمله بر رژۀ نظامی در ایران ۲۴ تن کشته شدند

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که در حمله بر رژۀ نظامی در شهر اهواز این کشور، ۲۴ مشمول ۱۲تن از سربازان سپاه پاسداران ایران کشته شدند. 

بربنیاد گزارش‌ها، بیش از ۶۰ تن دیگر در این رویداد زخم برداشته‌اند. 

گفته می‌شود که دو تن از مهاجمان از سوی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند و دو تن دیگرشان توانسته اند فرار کنند. 

در همین حال، وزیرخارجۀ ایران می گوید هراس افگنانی که بر این رژۀ نظامی حمله کردند از سوی یک کشور خارجی آموزش دیده و پول دریافت کرده بودند. 

جواد ظریف، میافزاد که ایران حامیان منطقه یی هراسافگنی و به گفتۀ او اربابان امریکایی آن‌‍ها را مسؤول این حمله میداند و با قاطعیت به آن پاسخ خواهد گفت. 

این رویداد در نخستین دقایق رژۀ نظامی پیش از چاشت امروز در شهر اهواز رخ داده است و مراسم رژأ کاملا به هم ریخته است.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که مهاجمان از پارکی که پشت محل جایگاه برگزاری مراسم رژه بود به سمت جایگاه تیراندازی کرده‌اند.

این در حالی است که امروز(شنبه، ۳۱ سنبله) برابر است با سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق و به همین مناسبت در چندین شهر ایران از جمله تهران، بندرعباس و اهواز رژۀ نظامی همراه با به نمایش گذاشتن وسایل جنگی و تسلیحات برپا شد.

در حمله بر رژۀ نظامی در ایران ۲۴ تن کشته شدند

گفته می‌شود که دو تن از مهاجمان از سوی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند و دو تن دیگرشان توانسته اند فرار کنند. 

Thumbnail

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که در حمله بر رژۀ نظامی در شهر اهواز این کشور، ۲۴ مشمول ۱۲تن از سربازان سپاه پاسداران ایران کشته شدند. 

بربنیاد گزارش‌ها، بیش از ۶۰ تن دیگر در این رویداد زخم برداشته‌اند. 

گفته می‌شود که دو تن از مهاجمان از سوی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند و دو تن دیگرشان توانسته اند فرار کنند. 

در همین حال، وزیرخارجۀ ایران می گوید هراس افگنانی که بر این رژۀ نظامی حمله کردند از سوی یک کشور خارجی آموزش دیده و پول دریافت کرده بودند. 

جواد ظریف، میافزاد که ایران حامیان منطقه یی هراسافگنی و به گفتۀ او اربابان امریکایی آن‌‍ها را مسؤول این حمله میداند و با قاطعیت به آن پاسخ خواهد گفت. 

این رویداد در نخستین دقایق رژۀ نظامی پیش از چاشت امروز در شهر اهواز رخ داده است و مراسم رژأ کاملا به هم ریخته است.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که مهاجمان از پارکی که پشت محل جایگاه برگزاری مراسم رژه بود به سمت جایگاه تیراندازی کرده‌اند.

این در حالی است که امروز(شنبه، ۳۱ سنبله) برابر است با سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق و به همین مناسبت در چندین شهر ایران از جمله تهران، بندرعباس و اهواز رژۀ نظامی همراه با به نمایش گذاشتن وسایل جنگی و تسلیحات برپا شد.

هم‌رسانی کنید