تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در حمله مردان مسلح بر یک بازار در پاکستان سه تن کشته شدند

در حمله مردان مسلح بر بازار سهام شهر کراچی پاکستان سه تن کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشته اند.

ارتش پاکستان می گوید که تمامی چهار مهاجم نیز از پا در آمده اند.

مهاجمان بر ساختمانی حمله کردند که از امنیت بلندی برخوردار است و دفترهای مرکزی چندین بانک را نیز در خود جا داده است.

به گفته پولیس بزرگترین شهر پاکستان، مهاجمان به جنگ افزارهای گرم و بم های دستی مجهز بودند.

به گزارش رسانه ها، گروه جدایی طلب "ارتش آزادی بخش بلوچستان مسوولیت این حمله را پذیرفته است.

این گروه در سال ۲۰۱۸ میلادی بر قنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده بود.

در پاکستان در کنار گروه هایی که خودشان را جهادی می خوانند، گروه های جدایی طلب نیز فعالیت دارند.

در اوایل همین ماه، گروه جدایی طلب "ارتش آزادی بخش سندودیش" که برای جدایی ایالت سند از پاکستان می جنگد، مسوولیت سه انفجار را در کراچی پذیرفت. در این انفجارها چهار تن به شمول دو سرباز پاکستانی کشته شده بودند.

در حمله مردان مسلح بر یک بازار در پاکستان سه تن کشته شدند

به گزارش رسانه ها، گروه جدایی طلب "ارتش آزادی بخش بلوچستان مسوولیت این حمله را پذیرفته است.

Thumbnail

در حمله مردان مسلح بر بازار سهام شهر کراچی پاکستان سه تن کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشته اند.

ارتش پاکستان می گوید که تمامی چهار مهاجم نیز از پا در آمده اند.

مهاجمان بر ساختمانی حمله کردند که از امنیت بلندی برخوردار است و دفترهای مرکزی چندین بانک را نیز در خود جا داده است.

به گفته پولیس بزرگترین شهر پاکستان، مهاجمان به جنگ افزارهای گرم و بم های دستی مجهز بودند.

به گزارش رسانه ها، گروه جدایی طلب "ارتش آزادی بخش بلوچستان مسوولیت این حمله را پذیرفته است.

این گروه در سال ۲۰۱۸ میلادی بر قنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده بود.

در پاکستان در کنار گروه هایی که خودشان را جهادی می خوانند، گروه های جدایی طلب نیز فعالیت دارند.

در اوایل همین ماه، گروه جدایی طلب "ارتش آزادی بخش سندودیش" که برای جدایی ایالت سند از پاکستان می جنگد، مسوولیت سه انفجار را در کراچی پذیرفت. در این انفجارها چهار تن به شمول دو سرباز پاکستانی کشته شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره