Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در یک حملۀ هوایی بر شهر صنعا ۱۳ تن کشته شدند

در یک حمله هوایی بر شهر صنعا، پایتخت یمن دست کم ۱۳تن کشته شدند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این حمله، در نزدیک یک مکتب رخ داده است و  برخی از قربانیان، دانش‌آموزانی استند که برای نجات جان‌های شان از محل فرار کرده بودند اما در میان شلوغی مردم زیر پا شدند.

آیت طاهر، یکی از دانش آموزان مکتبی که در نزدیکی آن این حمله صورت گرفته، گفت: «من دیدم که چهار- پنج دانش‌آموز زیر دست و پا جان باخته بودند و یازده دانش‌آموز دیگر زخمی شده بودند. دانش‌آموزانی که روی زمین افتاده بودند احساس درد دارند.»

شورشیان حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، می‌گویند که ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر این منطقه حمله کرده‌اند.

ائتلاف عرب، نخست حمله هوایی را بر صنعا رد کرد؛ اما سپس گفت که مواضع شورشیان حوثی را آماج قرار داده‌است؛ اما این گروه می‌گوید که در محل حمله، تنها خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی دیگر قرار دارند.

جنگ یمن، از بیشتر از چهار سال به این سو میان شورشیان حوثی و نیروهای دولت یمن که ائتلاف عرب به رهبری عربستان و امارات پشتیبان آن استند ادامه دارد.
سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از ده هزار غیرنظامی در جنگ‌های یمن گزارش داده‌است.

در یک حملۀ هوایی بر شهر صنعا ۱۳ تن کشته شدند

این حمله، در نزدیک یک مکتب رخ داده است و  برخی از قربانیان، دانش‌آموزانی استند که برای نجات جان‌های شان از محل فرار کرده بودند اما در میان ازدحام مردم زیر پا شدند.

تصویر بندانگشتی

در یک حمله هوایی بر شهر صنعا، پایتخت یمن دست کم ۱۳تن کشته شدند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این حمله، در نزدیک یک مکتب رخ داده است و  برخی از قربانیان، دانش‌آموزانی استند که برای نجات جان‌های شان از محل فرار کرده بودند اما در میان شلوغی مردم زیر پا شدند.

آیت طاهر، یکی از دانش آموزان مکتبی که در نزدیکی آن این حمله صورت گرفته، گفت: «من دیدم که چهار- پنج دانش‌آموز زیر دست و پا جان باخته بودند و یازده دانش‌آموز دیگر زخمی شده بودند. دانش‌آموزانی که روی زمین افتاده بودند احساس درد دارند.»

شورشیان حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، می‌گویند که ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر این منطقه حمله کرده‌اند.

ائتلاف عرب، نخست حمله هوایی را بر صنعا رد کرد؛ اما سپس گفت که مواضع شورشیان حوثی را آماج قرار داده‌است؛ اما این گروه می‌گوید که در محل حمله، تنها خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی دیگر قرار دارند.

جنگ یمن، از بیشتر از چهار سال به این سو میان شورشیان حوثی و نیروهای دولت یمن که ائتلاف عرب به رهبری عربستان و امارات پشتیبان آن استند ادامه دارد.
سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از ده هزار غیرنظامی در جنگ‌های یمن گزارش داده‌است.

هم‌رسانی کنید