تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

رهایی نوازشریف و دخترش از زندان به دستور دادگاه

نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و دخترش به دستور دادگاه عالی این کشور از زندان رها شدند. 

پیش از رسیدن عمران خان به نخست وزیری پاکستان، نواز شریف به اتهام های فساد مالی از سوی دادگاه مجرم شناخته شده بود و به ده سال زندان محکوم شده بود.

دادگاه عالی پاکستان در شهر اسلام آباد، نوازشریف نخست وزیر پیشین پاکستان و مریم شریف دختر اش را از زندان رها ساخت. 

دادگاه عالی پاکستان دیروز پس از شنیدن اظهارات وکیلان آنان، تصمیم گرفت نوازشریف و دخترش از زندان رها ساخته شوند.

در همین حال ده‌ها تن از هواداران نواز شریف پس از آزادی او به استقبال او آمدند و از این کار بسیار خرسند استند.

طیب بلال، از پشتیبانان نواز شریف، گفت: «به خواست خداوند، این کار نمونه دیموکراسی است. و شکست کسانی است که به گونه تقلبی قدرت را در دست گرفته اند.»

هواداران نواز شریف این کار نشان دهند تطبیق قانون در پاکستان است.

 نصیر محمد، رهبر محلی حزب مسلم لیگ، گفت: «این کار نشان دهند برتری قانون و قانون اساسی کشور ماست، به خواست خداوند،  مبارزه نواز شریف ودخترش به سود همه مردم پاکستان است.»

شیخ اقبال، از پشتیبانان نواز شریف، گفت: «تمام ما  از کار بسیار خرسند استیم. به خواست خداوند ما در هر مرحله از نواز شریف پشتیبانی می کنم. زنده باد نواز شریف.»

این در حالی است که پیش از به رسیدن عمران خان به نخست وزیری پاکستان، دادگاهی نوازشریف نخست وزیر پیشنین پاکستان را از بهر دست داشتن در فساد مالی به ده سال زندان محکوم کرده بود، به همین ترتیب مریم شریف نیز به اتهام مشابه به هفت سال زندان محکوم شده بود.

جهان

رهایی نوازشریف و دخترش از زندان به دستور دادگاه

دادگاه عالی پاکستان پس از شنیدن دلایل وکیلان نواز شریف، نواز شریف و دختر اش مریم شریف را از زندان رها ساخته است.

Thumbnail

نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و دخترش به دستور دادگاه عالی این کشور از زندان رها شدند. 

پیش از رسیدن عمران خان به نخست وزیری پاکستان، نواز شریف به اتهام های فساد مالی از سوی دادگاه مجرم شناخته شده بود و به ده سال زندان محکوم شده بود.

دادگاه عالی پاکستان در شهر اسلام آباد، نوازشریف نخست وزیر پیشین پاکستان و مریم شریف دختر اش را از زندان رها ساخت. 

دادگاه عالی پاکستان دیروز پس از شنیدن اظهارات وکیلان آنان، تصمیم گرفت نوازشریف و دخترش از زندان رها ساخته شوند.

در همین حال ده‌ها تن از هواداران نواز شریف پس از آزادی او به استقبال او آمدند و از این کار بسیار خرسند استند.

طیب بلال، از پشتیبانان نواز شریف، گفت: «به خواست خداوند، این کار نمونه دیموکراسی است. و شکست کسانی است که به گونه تقلبی قدرت را در دست گرفته اند.»

هواداران نواز شریف این کار نشان دهند تطبیق قانون در پاکستان است.

 نصیر محمد، رهبر محلی حزب مسلم لیگ، گفت: «این کار نشان دهند برتری قانون و قانون اساسی کشور ماست، به خواست خداوند،  مبارزه نواز شریف ودخترش به سود همه مردم پاکستان است.»

شیخ اقبال، از پشتیبانان نواز شریف، گفت: «تمام ما  از کار بسیار خرسند استیم. به خواست خداوند ما در هر مرحله از نواز شریف پشتیبانی می کنم. زنده باد نواز شریف.»

این در حالی است که پیش از به رسیدن عمران خان به نخست وزیری پاکستان، دادگاهی نوازشریف نخست وزیر پیشنین پاکستان را از بهر دست داشتن در فساد مالی به ده سال زندان محکوم کرده بود، به همین ترتیب مریم شریف نیز به اتهام مشابه به هفت سال زندان محکوم شده بود.

هم‌رسانی کنید