Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روحانی: ایران نمی‌تواند یک‌طرفه به توافق‌نامۀ هسته‌یی متعهد بماند

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید که تهران نمی‌تواند به‌گونۀ یک‌طرفه به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب متعهد بماند.

آقای روحانی که پنجمین نشست «تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیگا)» در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن ‌می‌زد، از کشورهای متعهد به این توافق‌نامه خواست که نقش شان را در این زمینه با ایران کمک کنند.

پنجمین نشست سیکا، به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در تاجیکستان برگزار شد. در این نشست سران سیزده کشور آسیایی شرکت کرده بودند و دربارۀ مسایل گوناگون جهانی از جمله صلح  امنیت و ثبات منطقه یی بحث کردند.

این در حالی است که حمله دو روز پیش بر دو کشتی در آب‌های عمان، به تیره‌گی روابط میان تهران و واشنگتن افزوده‌است.

ایالات متحده تصویرهایی را نشر کرده و ادعا می‌کند که برمبنای آن، سپاه پاسداران ایران در این کشتی‌ها بم گذاشته‌ است.

پاتریک شاهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته که کشورش به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است: «همان‌گونه که می‌دانید ما برنامه‌های گوناگون احتمالی داریم. من تأکید کرده‌ام که نیاز است یک اجماع جهانی شکل گیرد.»

بریتانیا نیز ایران را به دست داشتن در حملۀ اخیر بر دو کشتی نفت کش متهم ساخته‌است، اما آلمان می‌گوید که پخش یک تصویر نمی‌تواند دست داشتن ایران را در این حمله‌ها ثابت بسازد.
سازمان ملل متحد، خواهان بررسی مستقلانه این رویداد شده است و اتحادیه اروپا از واشنگتن و تهران خواسته است که خویشتن داری کنند.

روحانی: ایران نمی‌تواند یک‌طرفه به توافق‌نامۀ هسته‌یی متعهد بماند

این در حالی است که حمله دو روز پیش بر دو کشتی در آب‌های عمان، به تیره‌گی روابط میان تهران و واشنگتن افزوده‌است.

تصویر بندانگشتی

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید که تهران نمی‌تواند به‌گونۀ یک‌طرفه به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب متعهد بماند.

آقای روحانی که پنجمین نشست «تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیگا)» در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن ‌می‌زد، از کشورهای متعهد به این توافق‌نامه خواست که نقش شان را در این زمینه با ایران کمک کنند.

پنجمین نشست سیکا، به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در تاجیکستان برگزار شد. در این نشست سران سیزده کشور آسیایی شرکت کرده بودند و دربارۀ مسایل گوناگون جهانی از جمله صلح  امنیت و ثبات منطقه یی بحث کردند.

این در حالی است که حمله دو روز پیش بر دو کشتی در آب‌های عمان، به تیره‌گی روابط میان تهران و واشنگتن افزوده‌است.

ایالات متحده تصویرهایی را نشر کرده و ادعا می‌کند که برمبنای آن، سپاه پاسداران ایران در این کشتی‌ها بم گذاشته‌ است.

پاتریک شاهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته که کشورش به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است: «همان‌گونه که می‌دانید ما برنامه‌های گوناگون احتمالی داریم. من تأکید کرده‌ام که نیاز است یک اجماع جهانی شکل گیرد.»

بریتانیا نیز ایران را به دست داشتن در حملۀ اخیر بر دو کشتی نفت کش متهم ساخته‌است، اما آلمان می‌گوید که پخش یک تصویر نمی‌تواند دست داشتن ایران را در این حمله‌ها ثابت بسازد.
سازمان ملل متحد، خواهان بررسی مستقلانه این رویداد شده است و اتحادیه اروپا از واشنگتن و تهران خواسته است که خویشتن داری کنند.

هم‌رسانی کنید