تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روحانی: تهران بدنبال دست‌یافتن به جنگ‌افزار هسته‌‎یی نبوده‌‎است

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید که تهران بدنبال دست یافتن به جنگ‌افزار هسته‌یی نبوده‌است.

آقای روحانی خطاب به اتحادیۀ اروپا می‌افزاید که کشورش هنوز به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پایبند است.

این گفته‌های روحانی در حالی ابراز می‌شوند که ایران در چند ماۀ گذشته چندین گام را برای کاهش تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی برداشته است.

از هنگام بیرون شدن امریکا از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته‌اند.

روحانی می‌افزاید که اگر سه کشور اروپایی از توافق‌نامۀ هسته‌یی بیرون شوند، پیامدهای آن در آینده بدوش این کشورها خواهند بود.

ما واشنگتن با وضع تحریم‌ها بر تهران، می‌خواهد که ایران را به گفت‌وگوی دوباره دربارۀ توافقنامه هسته‌یی وادار بسازد.

اما، تهران می‌گوید تا هنگامی که تحریم‌های امریکا برچیده نشوند ایران با امریکا گفت‌وگو نخواهد کرد.

روحانی: تهران بدنبال دست‌یافتن به جنگ‌افزار هسته‌‎یی نبوده‌‎است

این گفته‌های روحانی در حالی ابراز می‌شوند که ایران در چند ماۀ گذشته چندین گام را برای کاهش تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی برداشته است.

تصویر بندانگشتی

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید که تهران بدنبال دست یافتن به جنگ‌افزار هسته‌یی نبوده‌است.

آقای روحانی خطاب به اتحادیۀ اروپا می‌افزاید که کشورش هنوز به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پایبند است.

این گفته‌های روحانی در حالی ابراز می‌شوند که ایران در چند ماۀ گذشته چندین گام را برای کاهش تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی برداشته است.

از هنگام بیرون شدن امریکا از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته‌اند.

روحانی می‌افزاید که اگر سه کشور اروپایی از توافق‌نامۀ هسته‌یی بیرون شوند، پیامدهای آن در آینده بدوش این کشورها خواهند بود.

ما واشنگتن با وضع تحریم‌ها بر تهران، می‌خواهد که ایران را به گفت‌وگوی دوباره دربارۀ توافقنامه هسته‌یی وادار بسازد.

اما، تهران می‌گوید تا هنگامی که تحریم‌های امریکا برچیده نشوند ایران با امریکا گفت‌وگو نخواهد کرد.

هم‌رسانی کنید