تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زمین‌ لرزه در کشمیر پاکستان جان ۲۵ تن را گرفت

در یک زمین لرزه در کشمیر زیر ادارۀ پاکستان، دست کم ۲۵ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

رسانه‌های پاکستان، گزارش داده‌اند که این زمین لرزه در منطقۀ «میرپور» کشمیر رخ داده‌است.

در نتیجۀ این زمین لرزه، صدها خانه و موتر در این منطقه آسیب دیده‌اند و خط‌های برق و تیلفون نیز قطع شده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، نیروهای ارتش پاکستان به این منطقه رسیده‌اند تا به آسیب‌دیده‌گان کمک کنند.

زمین‌ لرزه در کشمیر پاکستان جان ۲۵ تن را گرفت

در نتیجۀ این زمین لرزه، صدها خانه و موتر در این منطقه آسیب دیده‌اند و خط‌های برق و تیلفون نیز قطع شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در یک زمین لرزه در کشمیر زیر ادارۀ پاکستان، دست کم ۲۵ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

رسانه‌های پاکستان، گزارش داده‌اند که این زمین لرزه در منطقۀ «میرپور» کشمیر رخ داده‌است.

در نتیجۀ این زمین لرزه، صدها خانه و موتر در این منطقه آسیب دیده‌اند و خط‌های برق و تیلفون نیز قطع شده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، نیروهای ارتش پاکستان به این منطقه رسیده‌اند تا به آسیب‌دیده‌گان کمک کنند.

هم‌رسانی کنید