Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل بار دیگر نتوانست ادامه کمک‌ها به سوریه را تمدید کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نتوانست که ادامه کمک های فرامرزی را از ترکیه به سوریه تمدید کند. 

روسیه و چین، این بار نیز تلاش کشورهای غربی را برای تمدید قطعنامه این کمک ها ناکام گذاشتند. 

بیشتر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف حکومت بشارالاسد استند؛ اما روسیه و چین که از دمشق پشتیبانی می کنند، با دیدگاه این کشور که به کمک های فرامرزی از ترکیه دیگر نیازی نیست موافق استند

در شمال غرب سوریه، دو اعشاریه هفت میلیون تن از بی جا شده گان سوریه یی زنده گی می کنند. 

کسانی که به علت جنگ ها در بخش های گونه گون این کشور، به نزدیک مرزهای ترکیه پناه آورده اند. 

آنان از دیر زمانی به این سو، کمک های جامعه جهانی را که نخست به ترکیه می رسند و سپس از مرز این کشور به این بی جا شده گان انتقال می یابند دریافت می کنند.

اما سوریه با پشتیبانی متحدانش به ویژه روسیه و چین، می خواهد که انتقال این کمک ها از راه ترکیه قطع شود. 

ام محمد، بی جا شده سوریه‌یی، گفت: «این درست نیست که کمک های انسان دوستانه از سوری حکومت روسیه و سوریه توزیع شوند. حکومت سوریه خانه های ما را ویران کرد و ما را بی جا ساخت. ما به آنان اعتماد نداریم و امیدی نداریم که به ما کمک کنند. هر کمکی که برسد، رژیم خودش آن را خواهد گرفت.»

سازمان ملل متحد نگران قطع شدن این کمک ها است؛ زیرا خواست روسیه و سوریه برای انتقال این کمک ها از داخل سوریه به بی جا شده گان، از سوی کشورهای غربی پذیرفته نشده است.  

کوین کندی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای بحران سوریه، گفت: «قطع کمک ها می تواند فاجعه بار باشد. نزدیک به یک هزار اردوگاه و اگر دقیق بگویم نه صد و نود اردوگاه در شمال غرب سوریه وجود دارند. تمامی خیمه ها مزدحم استند. خیمه ها با فاصله نیم متری از هم دیگر قرار دارند. بهداشت درست نیست، تغذیه به گونه یی که باید باشد نیست و زمینه برای شیوع هر بیماری، به ویژه کووید نزده مساعد است.»

اما شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای دومین بار در یک هفته نتوانست که در باره تمدید قطعنامه کمک ها به توافق برسد. 

از همین رو بیم آن می رود که کمک های جامعه جهانی از راه ترکیه به سوریه متوقف شوند. 

کریستوفر هویزگن، رییس دوره‌یی شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «نتیجه رای گیری، سیزده رای مثبت و دو رای مخالف است. پیش نویس قطعنامه به علت رای منفی دو عضو همیشه گی شورای امنیت تصویب نشد.»

روسیه که بزرگترین متحد حکومت سوریه به شمار می رود، از آغاز جنگ سوریه تا کنون که از آن نه سال می گذرد، شانزده منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد را در باره سوریه ویتو کرده است. در بیشتر این رای گیری ها، چین از روسیه پشتیبانی کرده است.

سازمان ملل بار دیگر نتوانست ادامه کمک‌ها به سوریه را تمدید کند

روسیه و چین، این بار نیز تلاش کشورهای غربی را برای تمدید قطعنامه این کمک ها ناکام گذاشتند. 

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نتوانست که ادامه کمک های فرامرزی را از ترکیه به سوریه تمدید کند. 

روسیه و چین، این بار نیز تلاش کشورهای غربی را برای تمدید قطعنامه این کمک ها ناکام گذاشتند. 

بیشتر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف حکومت بشارالاسد استند؛ اما روسیه و چین که از دمشق پشتیبانی می کنند، با دیدگاه این کشور که به کمک های فرامرزی از ترکیه دیگر نیازی نیست موافق استند

در شمال غرب سوریه، دو اعشاریه هفت میلیون تن از بی جا شده گان سوریه یی زنده گی می کنند. 

کسانی که به علت جنگ ها در بخش های گونه گون این کشور، به نزدیک مرزهای ترکیه پناه آورده اند. 

آنان از دیر زمانی به این سو، کمک های جامعه جهانی را که نخست به ترکیه می رسند و سپس از مرز این کشور به این بی جا شده گان انتقال می یابند دریافت می کنند.

اما سوریه با پشتیبانی متحدانش به ویژه روسیه و چین، می خواهد که انتقال این کمک ها از راه ترکیه قطع شود. 

ام محمد، بی جا شده سوریه‌یی، گفت: «این درست نیست که کمک های انسان دوستانه از سوری حکومت روسیه و سوریه توزیع شوند. حکومت سوریه خانه های ما را ویران کرد و ما را بی جا ساخت. ما به آنان اعتماد نداریم و امیدی نداریم که به ما کمک کنند. هر کمکی که برسد، رژیم خودش آن را خواهد گرفت.»

سازمان ملل متحد نگران قطع شدن این کمک ها است؛ زیرا خواست روسیه و سوریه برای انتقال این کمک ها از داخل سوریه به بی جا شده گان، از سوی کشورهای غربی پذیرفته نشده است.  

کوین کندی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای بحران سوریه، گفت: «قطع کمک ها می تواند فاجعه بار باشد. نزدیک به یک هزار اردوگاه و اگر دقیق بگویم نه صد و نود اردوگاه در شمال غرب سوریه وجود دارند. تمامی خیمه ها مزدحم استند. خیمه ها با فاصله نیم متری از هم دیگر قرار دارند. بهداشت درست نیست، تغذیه به گونه یی که باید باشد نیست و زمینه برای شیوع هر بیماری، به ویژه کووید نزده مساعد است.»

اما شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای دومین بار در یک هفته نتوانست که در باره تمدید قطعنامه کمک ها به توافق برسد. 

از همین رو بیم آن می رود که کمک های جامعه جهانی از راه ترکیه به سوریه متوقف شوند. 

کریستوفر هویزگن، رییس دوره‌یی شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «نتیجه رای گیری، سیزده رای مثبت و دو رای مخالف است. پیش نویس قطعنامه به علت رای منفی دو عضو همیشه گی شورای امنیت تصویب نشد.»

روسیه که بزرگترین متحد حکومت سوریه به شمار می رود، از آغاز جنگ سوریه تا کنون که از آن نه سال می گذرد، شانزده منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد را در باره سوریه ویتو کرده است. در بیشتر این رای گیری ها، چین از روسیه پشتیبانی کرده است.

هم‌رسانی کنید