تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

سازمان ملل بررسی‌هایش را درباره قتل خاشقجی آغاز می‌کند

سازمان ملل متحد، بررسی‌هایش را در باره قتل جمال خاشقجی، خبرنگار دگراندیش عربستانی آغاز می‌کند. 

اگنس کالامارد، کارشناس قتل‌های فراقانونی، ریاست این بررسی‌ها را دارد.

او روز جمعه به ترکیه رفت و قرار است یک هفته در آنجا بماند و در بارۀ قتل جمال خاشقجی در قنسولگری عربستان سعودی در استانبول تحقیق کند. 

وی گفت که نتایج تحقیقات و پیشنهادات را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۱۹ جون ارائه خواهد کرد.

ترکیه پیش از این خواهان بررسی‌های جهانی در این باره شده بود. 

عربستان سعودی یازده تن را به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت و محاکمه کرده است و پنج تن از آنان به اعدام محکوم شده اند.

جهان

سازمان ملل بررسی‌هایش را درباره قتل خاشقجی آغاز می‌کند

نتایج تحقیقات و پیشنهادات به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۱۹ جون ارائه خواهد شد.

Thumbnail

سازمان ملل متحد، بررسی‌هایش را در باره قتل جمال خاشقجی، خبرنگار دگراندیش عربستانی آغاز می‌کند. 

اگنس کالامارد، کارشناس قتل‌های فراقانونی، ریاست این بررسی‌ها را دارد.

او روز جمعه به ترکیه رفت و قرار است یک هفته در آنجا بماند و در بارۀ قتل جمال خاشقجی در قنسولگری عربستان سعودی در استانبول تحقیق کند. 

وی گفت که نتایج تحقیقات و پیشنهادات را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۱۹ جون ارائه خواهد کرد.

ترکیه پیش از این خواهان بررسی‌های جهانی در این باره شده بود. 

عربستان سعودی یازده تن را به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت و محاکمه کرده است و پنج تن از آنان به اعدام محکوم شده اند.

هم‌رسانی کنید