Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر امارات متحده عربی در هند: قطر از هراس‌افگنان میزبانی می‌کند

سفیر امارات متحدۀ عربی در هند، قطر را به پشتیبانی از هراس‌افگنان متهم می‌سازد و می‌گوید که قطر یک تهدید برای کشورهای منطقه و جهان است.

احمدالبنا، سفیر امارات متحدۀ عربی در هند می‌افزاید که قطر از هراس‌افگنان میزبانی می‌کند و آن‌ها را به کشورهای دیگر می‌فرستد.

او در یک نشست در دهلی‌نو، افزوده است: «قطری‌ها از هراس‌افگنان میزبانی می‌کنند و هراس‌افگنان را از کشور شان صادر می‌کنند. هراس‌افگنان فارغان گوانتانامو استند. قطر  به مداخله در کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و این کشور یک تهدید است.»

این در حالی است که دوحه و ابوظبی هر دو، میزبان گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا بوده‌اند. اما پس از برگزاری نشست ابوظبی، طالبان از شرکت در نشست جده خودداری کردند.

اما، وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که امارات و قطر تلاش دارند تا برای صلح افغانستان، گفت‌وگوها میان حکومت و نماینده‌گان طالبان را زمینه سازی کنند.

چهارمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده که به تاریخ اول تا ششم ماه دلو برگزار شد نیز قطر آن را میزبانی کرد – نشستی که به گفتۀ زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان پیشرفت‌هایی چشم‌گیری داشته‌است.

قطر از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون از دفتر سیاسی طالبان نیز میزبانی می‌کند و تاکنون چندین بار میزبان گفت‌وگوها میان طالبان و نماینده‌گان امریکا بوده‌است.

سفیر امارات متحده عربی در هند: قطر از هراس‌افگنان میزبانی می‌کند

وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که امارات و قطر تلاش دارند تا برای صلح افغانستان، گفت‌وگوها میان حکومت و نماینده‌گان طالبان را زمینه سازی کنند.

تصویر بندانگشتی

سفیر امارات متحدۀ عربی در هند، قطر را به پشتیبانی از هراس‌افگنان متهم می‌سازد و می‌گوید که قطر یک تهدید برای کشورهای منطقه و جهان است.

احمدالبنا، سفیر امارات متحدۀ عربی در هند می‌افزاید که قطر از هراس‌افگنان میزبانی می‌کند و آن‌ها را به کشورهای دیگر می‌فرستد.

او در یک نشست در دهلی‌نو، افزوده است: «قطری‌ها از هراس‌افگنان میزبانی می‌کنند و هراس‌افگنان را از کشور شان صادر می‌کنند. هراس‌افگنان فارغان گوانتانامو استند. قطر  به مداخله در کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و این کشور یک تهدید است.»

این در حالی است که دوحه و ابوظبی هر دو، میزبان گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا بوده‌اند. اما پس از برگزاری نشست ابوظبی، طالبان از شرکت در نشست جده خودداری کردند.

اما، وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید که امارات و قطر تلاش دارند تا برای صلح افغانستان، گفت‌وگوها میان حکومت و نماینده‌گان طالبان را زمینه سازی کنند.

چهارمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده که به تاریخ اول تا ششم ماه دلو برگزار شد نیز قطر آن را میزبانی کرد – نشستی که به گفتۀ زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان پیشرفت‌هایی چشم‌گیری داشته‌است.

قطر از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون از دفتر سیاسی طالبان نیز میزبانی می‌کند و تاکنون چندین بار میزبان گفت‌وگوها میان طالبان و نماینده‌گان امریکا بوده‌است.

هم‌رسانی کنید