تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار تلفات طوفان "دُوریَن" به بیش از ۴۳ تن رسید

مقام‌های باهامایی می‌گویند که شمار تلفات طوفان "دُوریَن" در جزایر این کشور به بیش از ۴۳ تن رسیده‌است.

کسانی‌که از این طوفان جان سالم بدر برده‌اند، می‌گویند که همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند.

این طوفان‌ها بسیاری از خانه‌های شهروندان باهاما را ویران کرده‌است و هیچ چیز برای زنده‌گی کردن ندارند.

یکی از باشنده‎گان باهاما می‌گوید: "اینجا هیچ چیز نمانده‌است، نه لباس برای پوشیدن ونه چیز یگری، ما هیچ چیزی نداریم."

ترویور تونر، یک محافظ در این باره می‌گوید: "پس از طوفان، این‌جا همه چیز غیر واقعی به نظر می‌رسد، آنچه در این جا رخ داد، شما فقط در فیلم‌ها دیده‌اید، مثل قیامت، واقعن غیر قابل تصور بود."

با این همه، شماری از کشورهای جهان کمک‌های انسان دوستانه شان به شهروندان باهاما فرستاده‌اند.

شمار تلفات طوفان "دُوریَن" به بیش از ۴۳ تن رسید

اکنون آسیب دیده‌گان طوفان "دُوریَن" در باهاما، به سرپنا، آب وخوراک، و پوشاک بی‌درنگ نیاز دارند.

Thumbnail

مقام‌های باهامایی می‌گویند که شمار تلفات طوفان "دُوریَن" در جزایر این کشور به بیش از ۴۳ تن رسیده‌است.

کسانی‌که از این طوفان جان سالم بدر برده‌اند، می‌گویند که همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند.

این طوفان‌ها بسیاری از خانه‌های شهروندان باهاما را ویران کرده‌است و هیچ چیز برای زنده‌گی کردن ندارند.

یکی از باشنده‎گان باهاما می‌گوید: "اینجا هیچ چیز نمانده‌است، نه لباس برای پوشیدن ونه چیز یگری، ما هیچ چیزی نداریم."

ترویور تونر، یک محافظ در این باره می‌گوید: "پس از طوفان، این‌جا همه چیز غیر واقعی به نظر می‌رسد، آنچه در این جا رخ داد، شما فقط در فیلم‌ها دیده‌اید، مثل قیامت، واقعن غیر قابل تصور بود."

با این همه، شماری از کشورهای جهان کمک‌های انسان دوستانه شان به شهروندان باهاما فرستاده‌اند.

هم‌رسانی کنید