Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهر عفرین سوریه به گونۀ کامل درادارۀ ارتش ترکیه درآمده‌است

شهر عفرین در شمال سوریه، به گونۀ کامل در ادارۀ ارتش ترکیه و جنگجویان سوری در آمده‌است. 
 
در جریان عملیات ارتش ترکیه در عفرین، هزاران تن از باشندگان آن بی‌جا شدند و اکنون ترکیه می‌گوید که می‌کوشد تا این خانواده‎ها، به خانه‌های شان بازگردند.

نزدیک به یک هفته می‌شود که شهر عفرین، زیر اداره نیروهای ارتش ترکیه و جنگجویان ارتش آزاد سوریه قرار گرفته‌است. 
 
عبدالرحمان محمد، باشنده عفرین دراین باره گفت: "وضع به گونه‌یی بود که با کسانی که با نیروهای کُرد همکاری نمی‌کردند، با بدی رفتار مواجه می‌شدند."
 
هرچند وضع عفرین آرام به نظر می‌رسد؛ اما بسته بودن بازارها، بیشتر مردم را با دشواری رو به‌رو ساخته‌است و ده‌ها هزار تن به کمک نیاز دارند. 
 
کریم کینیک، دبیر کل سازمان هلال احمر ترکیه دراین باره گفت: "تخمین زده می‌شود که صد هزار تن در مرکز و حومۀ شهر عفرین به سر می‌برند. ما می‌کوشیم که به روند کمک رسانی، شتاب بخشیم."
 
مقام‌های کُرد می‌گویند که در عملیات ارتش ترکیه بیش از ۲۰۰ هزار غیرنظامی بی‎جا شده‌اند؛ اما جنگجویان ارتش آزاد سوریه از گرفتن این شهر، بسیار خرسند استند. 
 
اسماعیل منتصر، جنگجوی ارتش آزاد سوریه گفت: "وقتی به شهر عفرین وارد می‌شدیم کُردان اندکی مقاومت کردند؛ اما سپس از شهر بیرون شدند. ما با ارتش ترکیه آمدیم و این‌جا را گرفتیم. در شهر ماین‌گذاری کرده بودند؛ اما آنها را خنثا کردیم."
 
ترکیه، جنگجویان کُرد سوری را وابسته به حزب کارگران کُردستان ترکیه و هراس‌افگن می‌داند. این جنگجویان که در سوریه در برابر داعش می‎جنگیدند، از سوی ایالات متحده امریکا، پشتیبانی می‌شوند.

شهر عفرین سوریه به گونۀ کامل درادارۀ ارتش ترکیه درآمده‌است

نیروی‎های ترک و جنگجویان ارتش آزاد سوریه، این شهر را از شبۀ نظامیان کُرد گرفته‌اند. 

Thumbnail

شهر عفرین در شمال سوریه، به گونۀ کامل در ادارۀ ارتش ترکیه و جنگجویان سوری در آمده‌است. 
 
در جریان عملیات ارتش ترکیه در عفرین، هزاران تن از باشندگان آن بی‌جا شدند و اکنون ترکیه می‌گوید که می‌کوشد تا این خانواده‎ها، به خانه‌های شان بازگردند.

نزدیک به یک هفته می‌شود که شهر عفرین، زیر اداره نیروهای ارتش ترکیه و جنگجویان ارتش آزاد سوریه قرار گرفته‌است. 
 
عبدالرحمان محمد، باشنده عفرین دراین باره گفت: "وضع به گونه‌یی بود که با کسانی که با نیروهای کُرد همکاری نمی‌کردند، با بدی رفتار مواجه می‌شدند."
 
هرچند وضع عفرین آرام به نظر می‌رسد؛ اما بسته بودن بازارها، بیشتر مردم را با دشواری رو به‌رو ساخته‌است و ده‌ها هزار تن به کمک نیاز دارند. 
 
کریم کینیک، دبیر کل سازمان هلال احمر ترکیه دراین باره گفت: "تخمین زده می‌شود که صد هزار تن در مرکز و حومۀ شهر عفرین به سر می‌برند. ما می‌کوشیم که به روند کمک رسانی، شتاب بخشیم."
 
مقام‌های کُرد می‌گویند که در عملیات ارتش ترکیه بیش از ۲۰۰ هزار غیرنظامی بی‎جا شده‌اند؛ اما جنگجویان ارتش آزاد سوریه از گرفتن این شهر، بسیار خرسند استند. 
 
اسماعیل منتصر، جنگجوی ارتش آزاد سوریه گفت: "وقتی به شهر عفرین وارد می‌شدیم کُردان اندکی مقاومت کردند؛ اما سپس از شهر بیرون شدند. ما با ارتش ترکیه آمدیم و این‌جا را گرفتیم. در شهر ماین‌گذاری کرده بودند؛ اما آنها را خنثا کردیم."
 
ترکیه، جنگجویان کُرد سوری را وابسته به حزب کارگران کُردستان ترکیه و هراس‌افگن می‌داند. این جنگجویان که در سوریه در برابر داعش می‎جنگیدند، از سوی ایالات متحده امریکا، پشتیبانی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید