تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عربستان دست داشتن ولیعد این کشور درقتل خاشقجی را رد کرد

عربستان سعودی، گزارش سازمان ملل متحد را دربارۀ دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی را به شدت رد کرد.

عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی این کشور، گفت که سعودی در قتل این خبرنگار عربستانی دست نداشته‌است.

روز چهارشنبه، یک کمیتۀ سازمان ملل متحد که چگونگی قتل خاشقجی را بررسی می‌کند، گفت که شواهدی جدی وجود دارند که نشان می‌دهند ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی دست داشته‌است.

این کمیتۀ سازمان ملل متحد ادعا کرد که قتل خاشقجی از پیش طراحی شده بود و به‌گونۀ عمدی انجام شده‌است.

آنیس کالامار، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در این باره گفت: «نتیجۀ تحقیقات انجام شده دربارۀ قتل جمال خاشقجی نشان می‌دهد که او قربانی قتل عمد از پیش برنامه‌‌ریزی شده و فراقانونی بوده که براساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر، دولت عربستان سعودی مسؤول آن است.»

خاشقجی، در دوم اکتوبر سال گذشتۀ میلادی، برای دریافت مدارک برای ازدواج مجدد با یک شهروند ترکیه به قنسول‌گری عربستان سعودی در استانبول رفت و پس از آن ناپدید شد.

او یکی از منتقدان دولت سعودی و به ویژه ولیعهد این کشور بود.

از سویی ‌هم، وزارت خارجۀ ترکیه در خبرنامه‎‌یی گفته‌است که گزارش سازمان ملل، یافته‌های ترکیه را تأیید می‌کند.

ترکیه از اعضای سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز خواستار بررسی این گزارش شده‌است.

عربستان دست داشتن ولیعد این کشور درقتل خاشقجی را رد کرد

سازمان ملل، پیشنهاد کرده که دارایی‌های شخصی ولیعهد عربستان تا زمانی‌که بی ‌گناهی او ثابت شود مسکوت شود.

تصویر بندانگشتی

عربستان سعودی، گزارش سازمان ملل متحد را دربارۀ دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی را به شدت رد کرد.

عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی این کشور، گفت که سعودی در قتل این خبرنگار عربستانی دست نداشته‌است.

روز چهارشنبه، یک کمیتۀ سازمان ملل متحد که چگونگی قتل خاشقجی را بررسی می‌کند، گفت که شواهدی جدی وجود دارند که نشان می‌دهند ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی دست داشته‌است.

این کمیتۀ سازمان ملل متحد ادعا کرد که قتل خاشقجی از پیش طراحی شده بود و به‌گونۀ عمدی انجام شده‌است.

آنیس کالامار، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در این باره گفت: «نتیجۀ تحقیقات انجام شده دربارۀ قتل جمال خاشقجی نشان می‌دهد که او قربانی قتل عمد از پیش برنامه‌‌ریزی شده و فراقانونی بوده که براساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر، دولت عربستان سعودی مسؤول آن است.»

خاشقجی، در دوم اکتوبر سال گذشتۀ میلادی، برای دریافت مدارک برای ازدواج مجدد با یک شهروند ترکیه به قنسول‌گری عربستان سعودی در استانبول رفت و پس از آن ناپدید شد.

او یکی از منتقدان دولت سعودی و به ویژه ولیعهد این کشور بود.

از سویی ‌هم، وزارت خارجۀ ترکیه در خبرنامه‎‌یی گفته‌است که گزارش سازمان ملل، یافته‌های ترکیه را تأیید می‌کند.

ترکیه از اعضای سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز خواستار بررسی این گزارش شده‌است.

هم‌رسانی کنید