Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عزیز: پاکستان مرزهایش را با افغانستان مستحکم می‎سازد

سرتاج عزیز که روز چهارشنبه در یک کنفرانس درانستیوت پژوهشی دراسلام آباد سخن می‌زد، گفت که دید و بازدیدهای اخیر مقام‌های افغان و پاکستانی تا اندازه‌ای امیدوار کننده بوده‌اند.

عزیزهمچنان افزود که اسلام‎آباد، نیاز دارد امنیت مرزهایش را با افغانستان بیشترکند تا از رفت و آمد تروریستان جلوگیری شود.

وی در این کنفرانس که زیر نام «رسیدن به صلح در افغانستان، چالش‌‌ها و دور نماها» دایر شده بود بیان داشت: «از یک‌سو این کار باعث جلوگیری از تحرکات هراس افگنان و شورشیان می‎شود و از طرف دیگر، به ادعاهای افغانستان در باره حضور گروه تحریک طالبان افغانستان و شبکه حقانی در پاکستان، نیز رسیده‎گی می‎شود. ما نیز از حکومت افغانستان می‎خواهیم تا برعلیه گروه تحریک طالبان پاکستان و جمعیت‎الاحرار که در افغانستان پناه‎گاه دارند و با عبور از مرز، در پاکستان حملات شان را انجام می دهند، اقدام کند.»

مشاور نخست وزیرپاکستان، یک بار دیگر بهبود روابط پاکستان را با افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در منطقه و شکست هراس‌افگنان مهم می‌داند.

به گفته‎ی عزیز، از ماه جنوری سال ۲۰۱۵ بدینسو مشکلات درافغانستان چند برابر شده و افزایش ناامنی در این کشور، روی تمام منطقه تأثیر می‌گذارد.

وی تاکید کرد: «عدم پیشرفت در روند صلح، به وجود آمدن گروه داعش، قاچاق مواد مخدر و اسکان مجدد برگشت کننده‎گان از جمله مسایلی استند که حکومت افغانستان را برای ایجاد یک کشور با ثبات، با مشکل روبرو کرده‏‌است؛ این وضعیت نه تنها بالای همسایه‏‌های افغانستان تأثیر داشته‌‏است، بلکه بالای تمام منطقه تأثیر دارد.»

این سیاست‎گر پاکستانی به این نظر است که عوامل یاد شده، روی  مشترکات فرهنگی و دینی مردم افغانستان و پاکستان نیز تأثیر سوء داشته‎است.

سرتاج عزیز همچنان گفت که وجود یک افغانستان با ثبات و پیشرفته به نفع پاکستان است و آن‌ها باور دارند که مذاکره و گفت‎وگوهای سیاسی بهترین گزینه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است.

وی در این باره اظهار داشت: «به خاطر خاتمه دادن خشونت در افغانستان، پاکستان برای تسهیل گفت‎وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان، اقداماتی را انجام داده است. پیام واضح و همیشگی ما به طالبان این است که آن‌ها باید از جنگ و خشونت دست بردارند و به روند صلح بپیوندند. گفت‎و‎گوی صلح  در «مری» در ماه جولای ۲۰۱۵ به اثر کوشش‎های ما صورت گرفت. و همچنان نشست چهار جانبه در دسامبر ۲۰۱۵ نیز بر اثر تلاش‎های پاکستان برگزار شد، ولی  در هر دو بار، روند صلح توسط کسانی که مخالف صلح استند، تضعیف شد.»

به گفته‎ی عزیز، همکاری معنادار میان افغانستان و پاکستان برای اسلام آباد مهم است و از همین رو درهفته‌‏های اخیر شماری از هیئت‎های بلند پایه پاکستان از بهر تقویه همکاری‎ها میان دو کشور، با مقام‎های افغان دیدار کردند.

عزیز: پاکستان مرزهایش را با افغانستان مستحکم می‎سازد

سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان می‎گوید که افغانستان و پاکستان هر دو از هراس‎افگنی رنج می‎برند و باید دو کشور درهماهنگی با یکدیگر علیه آن اقدام کنند.

Thumbnail

سرتاج عزیز که روز چهارشنبه در یک کنفرانس درانستیوت پژوهشی دراسلام آباد سخن می‌زد، گفت که دید و بازدیدهای اخیر مقام‌های افغان و پاکستانی تا اندازه‌ای امیدوار کننده بوده‌اند.

عزیزهمچنان افزود که اسلام‎آباد، نیاز دارد امنیت مرزهایش را با افغانستان بیشترکند تا از رفت و آمد تروریستان جلوگیری شود.

وی در این کنفرانس که زیر نام «رسیدن به صلح در افغانستان، چالش‌‌ها و دور نماها» دایر شده بود بیان داشت: «از یک‌سو این کار باعث جلوگیری از تحرکات هراس افگنان و شورشیان می‎شود و از طرف دیگر، به ادعاهای افغانستان در باره حضور گروه تحریک طالبان افغانستان و شبکه حقانی در پاکستان، نیز رسیده‎گی می‎شود. ما نیز از حکومت افغانستان می‎خواهیم تا برعلیه گروه تحریک طالبان پاکستان و جمعیت‎الاحرار که در افغانستان پناه‎گاه دارند و با عبور از مرز، در پاکستان حملات شان را انجام می دهند، اقدام کند.»

مشاور نخست وزیرپاکستان، یک بار دیگر بهبود روابط پاکستان را با افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در منطقه و شکست هراس‌افگنان مهم می‌داند.

به گفته‎ی عزیز، از ماه جنوری سال ۲۰۱۵ بدینسو مشکلات درافغانستان چند برابر شده و افزایش ناامنی در این کشور، روی تمام منطقه تأثیر می‌گذارد.

وی تاکید کرد: «عدم پیشرفت در روند صلح، به وجود آمدن گروه داعش، قاچاق مواد مخدر و اسکان مجدد برگشت کننده‎گان از جمله مسایلی استند که حکومت افغانستان را برای ایجاد یک کشور با ثبات، با مشکل روبرو کرده‏‌است؛ این وضعیت نه تنها بالای همسایه‏‌های افغانستان تأثیر داشته‌‏است، بلکه بالای تمام منطقه تأثیر دارد.»

این سیاست‎گر پاکستانی به این نظر است که عوامل یاد شده، روی  مشترکات فرهنگی و دینی مردم افغانستان و پاکستان نیز تأثیر سوء داشته‎است.

سرتاج عزیز همچنان گفت که وجود یک افغانستان با ثبات و پیشرفته به نفع پاکستان است و آن‌ها باور دارند که مذاکره و گفت‎وگوهای سیاسی بهترین گزینه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است.

وی در این باره اظهار داشت: «به خاطر خاتمه دادن خشونت در افغانستان، پاکستان برای تسهیل گفت‎وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان، اقداماتی را انجام داده است. پیام واضح و همیشگی ما به طالبان این است که آن‌ها باید از جنگ و خشونت دست بردارند و به روند صلح بپیوندند. گفت‎و‎گوی صلح  در «مری» در ماه جولای ۲۰۱۵ به اثر کوشش‎های ما صورت گرفت. و همچنان نشست چهار جانبه در دسامبر ۲۰۱۵ نیز بر اثر تلاش‎های پاکستان برگزار شد، ولی  در هر دو بار، روند صلح توسط کسانی که مخالف صلح استند، تضعیف شد.»

به گفته‎ی عزیز، همکاری معنادار میان افغانستان و پاکستان برای اسلام آباد مهم است و از همین رو درهفته‌‏های اخیر شماری از هیئت‎های بلند پایه پاکستان از بهر تقویه همکاری‎ها میان دو کشور، با مقام‎های افغان دیدار کردند.

هم‌رسانی کنید