تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عفو بین‌الملل: در اعتراض‌ها در ایران ۱۰۶ تن کشته شدند

سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید که در اعتراض‌های پنج‌روز گذشته در ۲۱ شهر ایران، دست‌کم ۱۰۶ تن کشته شدند.

این سازمان هم‌چنان گفته‌است که احتمال دارد که شمار کشته‌شده‌گان در این اعتراض‌ها،  ۲۰۰ باشد.

عفو بین‌الملل، از حکومت ایران می‌خواهد که به حقوق معترضان حرمت‌بگزارد و خدمات انترنتی را دوباره برای معترضان فراهم بسازند.

همزمان با این، سازمان ملل متحد، از شلیک نیروهای امنیتی ایران بر معترضان نگران است.

روپرت کالویل، سخن‌گوی بخش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما عمیقاً دربارۀ گزارش‌هایی‌که نشان دهندۀه نقض قوانین و معیارهای جهانی در ایران استند، نگران استیم؛ به شمول شلیک مسقتیم در برابر معترضانی که از روز جمعه تا همین هفته به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند.»

اعتراض‌ها در ایران، پنج روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت ایران سهمیه‌بندی تیل را در این کشور اجرایی کرد. بربنیاد سهمیه‌بندی تازه، بهایی یک لیتر تیل آزاد در ایران تا سه برابر افزایش یافته‌است.

هرچند حکومت ایران گفته‌است که این اعتراض‌ها پایان یافته‌اند، اما نوارهای دیداری حاکی از ادامۀ این اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون ایران است.

در پی گسترش اعتراض‌ها، حکومت ایران خدمات انترنتی را در این کشور قطع کرده‌است، اما با آن هم معترضان تصویرهایی را از اعتراض‌های شان در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده‌اند.

عفو بین‌الملل: در اعتراض‌ها در ایران ۱۰۶ تن کشته شدند

اعتراض‌ها در ایران، پنج روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت ایران سهمیه‌بندی تیل را در این کشور اجرایی کرد.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید که در اعتراض‌های پنج‌روز گذشته در ۲۱ شهر ایران، دست‌کم ۱۰۶ تن کشته شدند.

این سازمان هم‌چنان گفته‌است که احتمال دارد که شمار کشته‌شده‌گان در این اعتراض‌ها،  ۲۰۰ باشد.

عفو بین‌الملل، از حکومت ایران می‌خواهد که به حقوق معترضان حرمت‌بگزارد و خدمات انترنتی را دوباره برای معترضان فراهم بسازند.

همزمان با این، سازمان ملل متحد، از شلیک نیروهای امنیتی ایران بر معترضان نگران است.

روپرت کالویل، سخن‌گوی بخش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما عمیقاً دربارۀ گزارش‌هایی‌که نشان دهندۀه نقض قوانین و معیارهای جهانی در ایران استند، نگران استیم؛ به شمول شلیک مسقتیم در برابر معترضانی که از روز جمعه تا همین هفته به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند.»

اعتراض‌ها در ایران، پنج روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت ایران سهمیه‌بندی تیل را در این کشور اجرایی کرد. بربنیاد سهمیه‌بندی تازه، بهایی یک لیتر تیل آزاد در ایران تا سه برابر افزایش یافته‌است.

هرچند حکومت ایران گفته‌است که این اعتراض‌ها پایان یافته‌اند، اما نوارهای دیداری حاکی از ادامۀ این اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون ایران است.

در پی گسترش اعتراض‌ها، حکومت ایران خدمات انترنتی را در این کشور قطع کرده‌است، اما با آن هم معترضان تصویرهایی را از اعتراض‌های شان در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید