تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عفو بین الملل شمار کشته‌گان اعتراض‌های ایران را ۱۴۳ تن می‌گوید

عفو بین الملل می گوید که کم از کم ۱۴۳ تن در اعتراض های اخیر در ایران کشته شده اند. این سازمان می گوید که شمار اصلی قربانیان، شاید بسیار بیشتر از اینها باشد.

از سویی دیگر، پس از اعتراض های ضد حکومت در ایران، شهر تهران، گواه اعتراض‌های هواداران نظام این کشور بود.

تهران، ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر را به علت حمایت شان از اعتراض های ضد حکومت در ایران، به مداخله در امور داخلی این کشور متهم ساخته است.

پس از بیش از یک هفته اعتراض های مردم ایران در برابر افزایش بهای نفت که به اعتراض های ضد حکومت انجامیدند، شهر تهران گواه راهپیمایی هواداران نظام ایران است.

این مردمان بر ضد ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان شعار می دهند.

فرمانده سپاه پاسداران ایران به ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی هشدار می دهد که اگر از خط های سرخ ایران بگذرند، نابود خواهند شد.

ایران، همواره کشورهای دیگر را به حمایت از معترضان ضد حکومت در این کشور متهم ساخته است.

این بار نیز این کشور از حمایت ایالات متحده از معترضان ایرانی انتقاد می کند.

پیش از این عفو بین الملل شمار کشته‌گان اعتراض‌های اخیر در ایران را ۱۱۵ تن گفته بود.

به گفته این سازمان، بیشتر قربانیان با گلوله کشته شده اند؛ اما یک تن در نتیجه گاز اشک آور و یک تن دیگر در نتیجه لت و کوب جان باخته است. 

ایران شمار قربانیان این اعتراض ها را بسیار کمتر گفته است.

از سویی دیگر، رییس شورای شهر ری که زندان مرکزی تهران در آن قرار دارد می گوید که این زندان دیگر گنجایش زندانیان بیشتر را ندارد.

حسن خلیل آبادی گفته است که شاید برخی از زندانیان جز معترضان نبوده باشند و به گونه اشتباهی بازداشت شده باشند.

عفو بین الملل شمار کشته‌گان اعتراض‌های ایران را ۱۴۳ تن می‌گوید

پیش از این عفو بین الملل شمار کشته‌گان اعتراض‌های اخیر در ایران را ۱۱۵ تن گفته بود.

Thumbnail

عفو بین الملل می گوید که کم از کم ۱۴۳ تن در اعتراض های اخیر در ایران کشته شده اند. این سازمان می گوید که شمار اصلی قربانیان، شاید بسیار بیشتر از اینها باشد.

از سویی دیگر، پس از اعتراض های ضد حکومت در ایران، شهر تهران، گواه اعتراض‌های هواداران نظام این کشور بود.

تهران، ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر را به علت حمایت شان از اعتراض های ضد حکومت در ایران، به مداخله در امور داخلی این کشور متهم ساخته است.

پس از بیش از یک هفته اعتراض های مردم ایران در برابر افزایش بهای نفت که به اعتراض های ضد حکومت انجامیدند، شهر تهران گواه راهپیمایی هواداران نظام ایران است.

این مردمان بر ضد ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان شعار می دهند.

فرمانده سپاه پاسداران ایران به ایالات متحده، بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی هشدار می دهد که اگر از خط های سرخ ایران بگذرند، نابود خواهند شد.

ایران، همواره کشورهای دیگر را به حمایت از معترضان ضد حکومت در این کشور متهم ساخته است.

این بار نیز این کشور از حمایت ایالات متحده از معترضان ایرانی انتقاد می کند.

پیش از این عفو بین الملل شمار کشته‌گان اعتراض‌های اخیر در ایران را ۱۱۵ تن گفته بود.

به گفته این سازمان، بیشتر قربانیان با گلوله کشته شده اند؛ اما یک تن در نتیجه گاز اشک آور و یک تن دیگر در نتیجه لت و کوب جان باخته است. 

ایران شمار قربانیان این اعتراض ها را بسیار کمتر گفته است.

از سویی دیگر، رییس شورای شهر ری که زندان مرکزی تهران در آن قرار دارد می گوید که این زندان دیگر گنجایش زندانیان بیشتر را ندارد.

حسن خلیل آبادی گفته است که شاید برخی از زندانیان جز معترضان نبوده باشند و به گونه اشتباهی بازداشت شده باشند.

هم‌رسانی کنید