Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قاسم سلیمانی کی بود؟

قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران بامداد امروز جمعه در حمله‌های هوایی امریکا در میدان هوایی بغداد کشته شد.

او را یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی ایران با شخصیتی کاریزماتیک گفته اند.

سلیمانی برای بسیاری‌ها در ایران، سوریه، عراق و لبنان یک قهرمان بود؛ اما برای ایالات متحده یک هراس افگن به شمار می‌رفت.

او چرا از سوی امریکا کشته شد؟ و مأموریت او در کشورهای منطقه چی بود؟ 

ایالات متحده امریکا، قاسم سلیمانی را به حمله‌های گونه گون در برابر منافع امریکا متهم کرده است و او را مسؤول قتل صدها امریکایی می‌داند.

در سال روان میلادی، دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا، سپاه پاسداران ایران را یک سازمان هراس افگن اعلام کرد و ایران نیز در واکنش به این کار امریکا، تمامی نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا را در منطقه هراس افگن خواند.

سلیمانی فرمانده سپاه قدس، یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران بود.

سپاه پاسداران ایران که به عنوان نیرومند ترین سازمان نظامی ایران است، از پنج بخش ساخته شده است؛ نیروهای زمینی، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، نیروهای شاخه قدس، و بسیجی‌ها.

شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، فعالیت های بیرون مرزی نظامی را به عهده دارد.

شاخه قدس در هنگام جنگ میان، ایران و عراق بنیاد نهاده شد.

این شاخه بیشتر در عراق، سوریه و لبنان فعالیت داشته است.

سپاه پاسداران ایران در عراق و سوریه به پشتیبانی از حکومت های این کشورها و نیروهای متحد خودش فعالیت دارد و در لبنان به پشتیبانی از گروه حزب الله کار می کند.

قاسم سلیمانی از چهره‌های بر جسته نظامی ایران بود که همواره زیر پیگرد امریکا قرار داشت.

سلیمانی همواره مخالف سیاست های نظامی امریکا در منطقه بود.
 
او از چهره های نظامی ایران بود که با ارزشترین مدال دولتی این کشور را از علی خامنه‌یی رهبر مذهبی ایران در یافت کرده بود.

برخی‌ها او را نماینده آیت الله علی خامنه‌یی در منطقه می‌گفتند.

اما مخالفانش او را عامل بی‌ثباتی در منطقه و پشیتبان شبه نظامیان ضد امریکایی در عراق، سوریه، یمن و لبنان می‌دانستند.

این فرمانده پرآوازه سپاه پاسداران ایران، که شصت و سه ساله بود، بامادا جمعه هنگامی که از سوریه وارد عراق شد، در میدان هوایی بغداد، آماج حمله هوایی نظامیان امریکایی قرار گرفت و کشته شد.
 

قاسم سلیمانی کی بود؟

امریکا، قاسم سلیمانی را به حمله‌های گونه گون در برابر منافع امریکا متهم کرده است و او را مسؤول قتل صدها امریکایی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران بامداد امروز جمعه در حمله‌های هوایی امریکا در میدان هوایی بغداد کشته شد.

او را یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی ایران با شخصیتی کاریزماتیک گفته اند.

سلیمانی برای بسیاری‌ها در ایران، سوریه، عراق و لبنان یک قهرمان بود؛ اما برای ایالات متحده یک هراس افگن به شمار می‌رفت.

او چرا از سوی امریکا کشته شد؟ و مأموریت او در کشورهای منطقه چی بود؟ 

ایالات متحده امریکا، قاسم سلیمانی را به حمله‌های گونه گون در برابر منافع امریکا متهم کرده است و او را مسؤول قتل صدها امریکایی می‌داند.

در سال روان میلادی، دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا، سپاه پاسداران ایران را یک سازمان هراس افگن اعلام کرد و ایران نیز در واکنش به این کار امریکا، تمامی نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا را در منطقه هراس افگن خواند.

سلیمانی فرمانده سپاه قدس، یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران بود.

سپاه پاسداران ایران که به عنوان نیرومند ترین سازمان نظامی ایران است، از پنج بخش ساخته شده است؛ نیروهای زمینی، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، نیروهای شاخه قدس، و بسیجی‌ها.

شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، فعالیت های بیرون مرزی نظامی را به عهده دارد.

شاخه قدس در هنگام جنگ میان، ایران و عراق بنیاد نهاده شد.

این شاخه بیشتر در عراق، سوریه و لبنان فعالیت داشته است.

سپاه پاسداران ایران در عراق و سوریه به پشتیبانی از حکومت های این کشورها و نیروهای متحد خودش فعالیت دارد و در لبنان به پشتیبانی از گروه حزب الله کار می کند.

قاسم سلیمانی از چهره‌های بر جسته نظامی ایران بود که همواره زیر پیگرد امریکا قرار داشت.

سلیمانی همواره مخالف سیاست های نظامی امریکا در منطقه بود.
 
او از چهره های نظامی ایران بود که با ارزشترین مدال دولتی این کشور را از علی خامنه‌یی رهبر مذهبی ایران در یافت کرده بود.

برخی‌ها او را نماینده آیت الله علی خامنه‌یی در منطقه می‌گفتند.

اما مخالفانش او را عامل بی‌ثباتی در منطقه و پشیتبان شبه نظامیان ضد امریکایی در عراق، سوریه، یمن و لبنان می‌دانستند.

این فرمانده پرآوازه سپاه پاسداران ایران، که شصت و سه ساله بود، بامادا جمعه هنگامی که از سوریه وارد عراق شد، در میدان هوایی بغداد، آماج حمله هوایی نظامیان امریکایی قرار گرفت و کشته شد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره