تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قربانیان کووید نزده در مکسیکو به بیش از ۲۸ هزار تن رسید

وزارت بهداشت مکسیکو اعلام کرده‌است که شمار قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۲۸ هزار تن رسیده‌است.

این وزارت همچنان از ثبت ۵,۶۸۱ رویداد تازۀ کووید نزده در یک شبانه روز در این کشور خبر داده‌است که با ثبت این رویداد، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در مکسیکو به ۲۳۱,۷۷۰ تن رسید.

ترکیه نیز از ثبت ۱,۱۹۲ رویداد تازه در این کشور خبر داد که با ثبت این رویدادها، شماران بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسید.

تاکنون ۵,۱۵۰ در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، جان باخته‌اند.

کشور کولمبیا نیز تأیید کرده‎است که شمار بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون ۳,۴۷۰ تن در نتیجۀ این بیماری در این کشور، جان باخته‌اند.

در فرانسه نیز، شمار قربانیان این بیماری به بیش از ۲۹ هزار تن رسیده‌است و بیش از ۱۶۵ هزار تن، مبتلا شده‌اند.

تاکنون بیش از ۵۱۶ هزار تن در نتیجۀ این بیماری در سراسر جهان جان باخته‌اند و بیش از ده میلیون و ۶۹۴ هزار تن دیگر، مبتلا شده‌‎اند.

قربانیان کووید نزده در مکسیکو به بیش از ۲۸ هزار تن رسید

اکنون شمار قربانیان کووید نزده در این کشور بیشتر از اسپانیا شده‌است.

Thumbnail

وزارت بهداشت مکسیکو اعلام کرده‌است که شمار قربانیان کووید نزده در این کشور به بیش از ۲۸ هزار تن رسیده‌است.

این وزارت همچنان از ثبت ۵,۶۸۱ رویداد تازۀ کووید نزده در یک شبانه روز در این کشور خبر داده‌است که با ثبت این رویداد، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در مکسیکو به ۲۳۱,۷۷۰ تن رسید.

ترکیه نیز از ثبت ۱,۱۹۲ رویداد تازه در این کشور خبر داد که با ثبت این رویدادها، شماران بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسید.

تاکنون ۵,۱۵۰ در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، جان باخته‌اند.

کشور کولمبیا نیز تأیید کرده‎است که شمار بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون ۳,۴۷۰ تن در نتیجۀ این بیماری در این کشور، جان باخته‌اند.

در فرانسه نیز، شمار قربانیان این بیماری به بیش از ۲۹ هزار تن رسیده‌است و بیش از ۱۶۵ هزار تن، مبتلا شده‌اند.

تاکنون بیش از ۵۱۶ هزار تن در نتیجۀ این بیماری در سراسر جهان جان باخته‌اند و بیش از ده میلیون و ۶۹۴ هزار تن دیگر، مبتلا شده‌‎اند.

هم‌رسانی کنید