تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مارک اسپر هم‌چون سرپرست وزارت دفاع امریکا معرفی شد

کاخ سفید، مارک اسپر را هم‌چون سرپرست وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا معرفی کرده‌است.

هفتۀ پیش، پاتریک شاناهان از سرپرستی وزارت دفاع امریکا کنار رفت و امروز پس از خداحافظی با همکارانش پنتاگون را ترک کرد.

مارک اسپر، سومین چهرۀ نظامی امریکا است که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ به سمت سرپرستی وزارت دفاع امریکا معرفی می‌شود.

پیش از پاتریک شاناهان، جمیز متیز سمت سرپرستی وزارت دفاع امریکا را عهده دار بود.

سرپرست تازۀ وزارت دفاع امریکا در حالی معرفی می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به‌گونۀ بی‌پیشنه اوج گرفته‌اند.

دونالد ترمپ دیروز گفت که پنج‌شنبه شب، دستور داده بود که بر سه بخش ایران حملۀ نظامی شود، اما پس از مشوره با کنگره و مشاورانش از حمله منصرف شد.  

به گفتۀ ترمپ، حملۀ نظامی بر ایران در پاسخ به منهدم شدن یک هواپیمای بی‌سرنشین امریکا ازسوی ایران صورت می‌گرفت.

جهان

مارک اسپر هم‌چون سرپرست وزارت دفاع امریکا معرفی شد

مارک اسپر، سومین چهرۀ نظامی امریکا است که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ به سمت سرپرستی وزارت دفاع امریکا معرفی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

کاخ سفید، مارک اسپر را هم‌چون سرپرست وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا معرفی کرده‌است.

هفتۀ پیش، پاتریک شاناهان از سرپرستی وزارت دفاع امریکا کنار رفت و امروز پس از خداحافظی با همکارانش پنتاگون را ترک کرد.

مارک اسپر، سومین چهرۀ نظامی امریکا است که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ به سمت سرپرستی وزارت دفاع امریکا معرفی می‌شود.

پیش از پاتریک شاناهان، جمیز متیز سمت سرپرستی وزارت دفاع امریکا را عهده دار بود.

سرپرست تازۀ وزارت دفاع امریکا در حالی معرفی می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به‌گونۀ بی‌پیشنه اوج گرفته‌اند.

دونالد ترمپ دیروز گفت که پنج‌شنبه شب، دستور داده بود که بر سه بخش ایران حملۀ نظامی شود، اما پس از مشوره با کنگره و مشاورانش از حمله منصرف شد.  

به گفتۀ ترمپ، حملۀ نظامی بر ایران در پاسخ به منهدم شدن یک هواپیمای بی‌سرنشین امریکا ازسوی ایران صورت می‌گرفت.

هم‌رسانی کنید