تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

متهم اصلی تیراندازی زیلاندجدید به دادگاه حاضر شد

متهم اصلی تیراندازی و کشتار ۴۹ مسلمان در دو مسجد در زیلاندجدید در دادگاه حاضر شد. 

این مرد که "برنتون ترنت" نام دارد و شهروند استرالیا است، به قتل متهم است و قرار است که ماه آینده میلادی برای دومین بار به دادگاه بیاید. 

پرچم‌های زیلاندجدید در نهادهای دولتی این کشور به حالت نیمه برافراشته در آمده اند و جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید بر همبستگی و همدردی تمامی شهروندان این کشور با مسلمانان تاکید می‌ورزد. 

شمار بزرگی از شهروندان زیلاندجدید در نزدیک مسجد نور در شهر "کرایست چرچ"، از قربانیان این دو حمله یادبود کردند. 

یک روز پس از حمله مرگبار در دو مسجد در شهر "کرایست چرچ" نیوزیلند که جان‌ ۴۹ تن را گرفتند، مردم در دو محل از این قربانیان این حمله یاد می‌کنند و پیام‌های همدردی شان را می‌نویستند. 

یکی از این محل‌ها در نزدیک مسجد نور و دیگرش در نزدیک شفاخانه کرایست چرچ که زخمیان این رویداد به آن آورده شده اند برپا شده اند. 

چهل و هشت تن به شمول دو کودک ۲ و ۱۳ ساله در این حمله زخم برداشته اند و اوضاع صحی برخی از آنان، نگران کننده گفته شده است. 

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید در دیدار با رهبران مسلمانان این کشور می‌‎گوید که نخستین وظیفه‌اش، رسانیدن محبت و همدردی شهروندان دیگر زیلاندجدید به مسلمانان این کشور است. 

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید گفت:« وظیفه دوم من این است که امنیت عبادت کردن امنیت آزادی بیان و فرهنگ شما را تضمین کنم.»

بانو آردرن تاکید می‌ورزد که زیلاندجدید ، کشور تمامی شهروندان این کشور است و تمامی آنها باید از آزادی‌های مذهبی و امنیت برخوردار باشند. 

خانم آردرن گفت:« زیلاندجدید جایی است که ما به گونه برابر از مشارکت مردم و تنوع در آن بهره می‌بریم. من به حیث نخست وزیر این را مسوولیت خودم می دانم که تا هنگامی که این وظیفه را دارم از شما دفاع کنم.»

مقام‌های پولیس زیلاندجدید واکنش سریع نیروهایشان را در برابر این حمله می ستایند. 

مایک بوش، کمیشنر پولیس زیلاندجدید گفت:« ما باور داریم که در موتر مهاجم، بم‌های کناره جاده‌یی بودند و او کار خطرناکی را آغاز کرده بود، در موتر او جنگ افزار نیز پیدا شده است. همکاران ما با این فرد درگیری شدند و خودشان را در خطر قرار دادند تا از رسیدن زیان‌های بیشتر به مردم جلوگیری کنند.»

متهم اصلی این رویداد که "ترنتون ترنت" ۲۸ ساله از استرالیا است، روز جمعه (۲۴ حوت) در دادگاه حاضر شد و قرار است که جلسه دوم دادگاه او به تاریخ پنجم ماه آینده میلادی برگزار شود. 

او اندیشه‌های افراط گرایانه دارد و در بیانیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بود، با حضور مسلمانان و مهاجران در کشورهای غربی مخالفت کرده است. 

دیروز پولیس زیلاندجدید چهار تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرد که یکی از آنان پس از بازجویی‌ها رها شده است. 

مایک بوش، کمیشنر پولیس زیلاندجدید گفت:« ما چهار تن را بازداشت کردیم که یکی از آنها رها شد. او یک باشنده این شهر بود که می خواست کودکانش را از مکتب به خانه بیاورد و تصمیم گرفته بود که مسلح باشند. یک زوج نیز بازداشت شده اند که بررسی‌های ما در باره شرکت آنان در این رویداد ادامه دارند.»

از جمعیت چهار اعشاریه ۲۵ میلیونی زیلاندجدید، تنها یک اعشاریه یک درصد شان مسلمانان استند که بیشترشان از کشورهای دیگر به زیلاندجدید مهاجر شده اند. 

جامعه مسلمانان زیلاندجدید پیش از این هیچ گاهی گواه چنین رویدادی نبوده است. 

جهان

متهم اصلی تیراندازی زیلاندجدید به دادگاه حاضر شد

متهم اصلی این رویداد که "ترنتون ترنت" ۲۸ ساله از استرالیا است. 

Thumbnail

متهم اصلی تیراندازی و کشتار ۴۹ مسلمان در دو مسجد در زیلاندجدید در دادگاه حاضر شد. 

این مرد که "برنتون ترنت" نام دارد و شهروند استرالیا است، به قتل متهم است و قرار است که ماه آینده میلادی برای دومین بار به دادگاه بیاید. 

پرچم‌های زیلاندجدید در نهادهای دولتی این کشور به حالت نیمه برافراشته در آمده اند و جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید بر همبستگی و همدردی تمامی شهروندان این کشور با مسلمانان تاکید می‌ورزد. 

شمار بزرگی از شهروندان زیلاندجدید در نزدیک مسجد نور در شهر "کرایست چرچ"، از قربانیان این دو حمله یادبود کردند. 

یک روز پس از حمله مرگبار در دو مسجد در شهر "کرایست چرچ" نیوزیلند که جان‌ ۴۹ تن را گرفتند، مردم در دو محل از این قربانیان این حمله یاد می‌کنند و پیام‌های همدردی شان را می‌نویستند. 

یکی از این محل‌ها در نزدیک مسجد نور و دیگرش در نزدیک شفاخانه کرایست چرچ که زخمیان این رویداد به آن آورده شده اند برپا شده اند. 

چهل و هشت تن به شمول دو کودک ۲ و ۱۳ ساله در این حمله زخم برداشته اند و اوضاع صحی برخی از آنان، نگران کننده گفته شده است. 

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید در دیدار با رهبران مسلمانان این کشور می‌‎گوید که نخستین وظیفه‌اش، رسانیدن محبت و همدردی شهروندان دیگر زیلاندجدید به مسلمانان این کشور است. 

جاسیندا آردرن، نخست وزیر زیلاندجدید گفت:« وظیفه دوم من این است که امنیت عبادت کردن امنیت آزادی بیان و فرهنگ شما را تضمین کنم.»

بانو آردرن تاکید می‌ورزد که زیلاندجدید ، کشور تمامی شهروندان این کشور است و تمامی آنها باید از آزادی‌های مذهبی و امنیت برخوردار باشند. 

خانم آردرن گفت:« زیلاندجدید جایی است که ما به گونه برابر از مشارکت مردم و تنوع در آن بهره می‌بریم. من به حیث نخست وزیر این را مسوولیت خودم می دانم که تا هنگامی که این وظیفه را دارم از شما دفاع کنم.»

مقام‌های پولیس زیلاندجدید واکنش سریع نیروهایشان را در برابر این حمله می ستایند. 

مایک بوش، کمیشنر پولیس زیلاندجدید گفت:« ما باور داریم که در موتر مهاجم، بم‌های کناره جاده‌یی بودند و او کار خطرناکی را آغاز کرده بود، در موتر او جنگ افزار نیز پیدا شده است. همکاران ما با این فرد درگیری شدند و خودشان را در خطر قرار دادند تا از رسیدن زیان‌های بیشتر به مردم جلوگیری کنند.»

متهم اصلی این رویداد که "ترنتون ترنت" ۲۸ ساله از استرالیا است، روز جمعه (۲۴ حوت) در دادگاه حاضر شد و قرار است که جلسه دوم دادگاه او به تاریخ پنجم ماه آینده میلادی برگزار شود. 

او اندیشه‌های افراط گرایانه دارد و در بیانیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بود، با حضور مسلمانان و مهاجران در کشورهای غربی مخالفت کرده است. 

دیروز پولیس زیلاندجدید چهار تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرد که یکی از آنان پس از بازجویی‌ها رها شده است. 

مایک بوش، کمیشنر پولیس زیلاندجدید گفت:« ما چهار تن را بازداشت کردیم که یکی از آنها رها شد. او یک باشنده این شهر بود که می خواست کودکانش را از مکتب به خانه بیاورد و تصمیم گرفته بود که مسلح باشند. یک زوج نیز بازداشت شده اند که بررسی‌های ما در باره شرکت آنان در این رویداد ادامه دارند.»

از جمعیت چهار اعشاریه ۲۵ میلیونی زیلاندجدید، تنها یک اعشاریه یک درصد شان مسلمانان استند که بیشترشان از کشورهای دیگر به زیلاندجدید مهاجر شده اند. 

جامعه مسلمانان زیلاندجدید پیش از این هیچ گاهی گواه چنین رویدادی نبوده است. 

هم‌رسانی کنید