تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم شدن شورشیان حوثی به نقض آتش بس در بندر حدیده

در حالی که چندین هفته از توافق آتش بس میان نماینده گان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن، و شورشیان حوثی برای برقراری آتش می گزرد، اما درگیری های پراگنده میان دو طرف ادامه داشته است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی، شورشیان حوثی را به نقض آتش در بندر حدیده متهم می‎سازد.

در همین حال شورشیان حوثی نیز نیروهای حکومتی یمن را به نقض آتش بس متهم می سازند.

هرچند حکومت یمن و شورشیان حوثی، روی برقراری آتش بس توافق کرده اند اما هر دو طرف به نقض آتش بس متهم شده اند. 

این در حالی است که اکنون یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد برای نظارت از آتش بس، به بندر حدیده یمن رفته است.

ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف عرب، گفت: «هرکس دیده می تواند که شورشیان حوثی هنوز توافقنامه صلح را نقض می کنند. حکومت یمن تلاش می کند که این توافقنامه که برای دو طرف کمک می کند که آتش بس را برقرار کند، اجرا شود.»

به گفته سخنگوی نیروهای ایتلاف عرب، اکنون درگیری ها میان دو طرف سبب بسته شدن بندر حدیده نیز شده است.

ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ایتلاف عرب، گفت: «شورشیان حوثی هنوز هم مانه ورد کشتی‌های بارزگانی در بندر حدیده می‌شوند. کشتی باربری با گندم و سویابین، مسایل گمرکی را به پایان رسانیده اند و تا دوازده روز دیگر که بسیار کوتاه است وارد یمن می‌شوند.»

همزمان با این شورشیان حوثی نیز نیروهای حکومتی را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

این در حالی است که نماینده گان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن، و شورشیان حوثی در گفت وگوهای صلح که در شهر استکهلم سویدن برگزار شدن، برای مبادله زندانیان، بازگشایی میدان هوایی صنعا و برقراری آتش بس توافق کرده بودند، اما ظاهرن دو طرف به این توافق های شان پابند نبوده اند.

متهم شدن شورشیان حوثی به نقض آتش بس در بندر حدیده

شورشیان حوثی نیز نیروهای حکومتی یمن را به نقض آتش‌بس متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که چندین هفته از توافق آتش بس میان نماینده گان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن، و شورشیان حوثی برای برقراری آتش می گزرد، اما درگیری های پراگنده میان دو طرف ادامه داشته است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی، شورشیان حوثی را به نقض آتش در بندر حدیده متهم می‎سازد.

در همین حال شورشیان حوثی نیز نیروهای حکومتی یمن را به نقض آتش بس متهم می سازند.

هرچند حکومت یمن و شورشیان حوثی، روی برقراری آتش بس توافق کرده اند اما هر دو طرف به نقض آتش بس متهم شده اند. 

این در حالی است که اکنون یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد برای نظارت از آتش بس، به بندر حدیده یمن رفته است.

ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف عرب، گفت: «هرکس دیده می تواند که شورشیان حوثی هنوز توافقنامه صلح را نقض می کنند. حکومت یمن تلاش می کند که این توافقنامه که برای دو طرف کمک می کند که آتش بس را برقرار کند، اجرا شود.»

به گفته سخنگوی نیروهای ایتلاف عرب، اکنون درگیری ها میان دو طرف سبب بسته شدن بندر حدیده نیز شده است.

ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ایتلاف عرب، گفت: «شورشیان حوثی هنوز هم مانه ورد کشتی‌های بارزگانی در بندر حدیده می‌شوند. کشتی باربری با گندم و سویابین، مسایل گمرکی را به پایان رسانیده اند و تا دوازده روز دیگر که بسیار کوتاه است وارد یمن می‌شوند.»

همزمان با این شورشیان حوثی نیز نیروهای حکومتی را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

این در حالی است که نماینده گان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن، و شورشیان حوثی در گفت وگوهای صلح که در شهر استکهلم سویدن برگزار شدن، برای مبادله زندانیان، بازگشایی میدان هوایی صنعا و برقراری آتش بس توافق کرده بودند، اما ظاهرن دو طرف به این توافق های شان پابند نبوده اند.

هم‌رسانی کنید