تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان امریکا نخستین گام را برای استیضاح ترمپ برداشت

مجلس نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا، نخستین گام را برای آغاز روند استیضاح دانلد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور برداشت.

قطع‌نامۀ پیشنهادی دموکراتان برای استیضاح دانلد ترمپ با ۲۳۲رأی موافق و ۱۹۶رأی مخالف جمهوری خواهان تصویب شد.

این قطع‌نامه، چگونگی بررسی‌ها را دربارۀ استیضاح دانلد ترمپ روشن می‌سازد.

اگر این قطع‌نامه به پیش برود و مجلس نماینده‌گان ایالات متحده، رسماً اتهام‌هایی را در برابر ترمپ مطرح کند، مجلس سنای ایالات متحده امریکا، دانلد ترمپ را استیضاح خواهد کرد.

ترمپ متهم است که برای ضربه زدن به رقیب انتخاباتی‌اش جو بایدن، بر اوکراین فشار آورده‌است تا دربارۀ اتهام‌های فساد پسر آقای بایدن تحقیق کند.

دانلد ترمپ این اتهام را رد می‌کند و کاخ سفید نیز قطع‌نامۀ مجلس نماینده‌گان ایالات متحده را نکوهش کرده‌است.

مجلس نماینده‌گان امریکا نخستین گام را برای استیضاح ترمپ برداشت

ترمپ متهم است که برای ضربه زدن به رقیب انتخاباتی‌اش جو بایدن، بر اوکراین فشار آورده‌است تا دربارۀ اتهام‌های فساد پسر آقای بایدن تحقیق کند.

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا، نخستین گام را برای آغاز روند استیضاح دانلد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور برداشت.

قطع‌نامۀ پیشنهادی دموکراتان برای استیضاح دانلد ترمپ با ۲۳۲رأی موافق و ۱۹۶رأی مخالف جمهوری خواهان تصویب شد.

این قطع‌نامه، چگونگی بررسی‌ها را دربارۀ استیضاح دانلد ترمپ روشن می‌سازد.

اگر این قطع‌نامه به پیش برود و مجلس نماینده‌گان ایالات متحده، رسماً اتهام‌هایی را در برابر ترمپ مطرح کند، مجلس سنای ایالات متحده امریکا، دانلد ترمپ را استیضاح خواهد کرد.

ترمپ متهم است که برای ضربه زدن به رقیب انتخاباتی‌اش جو بایدن، بر اوکراین فشار آورده‌است تا دربارۀ اتهام‌های فساد پسر آقای بایدن تحقیق کند.

دانلد ترمپ این اتهام را رد می‌کند و کاخ سفید نیز قطع‌نامۀ مجلس نماینده‌گان ایالات متحده را نکوهش کرده‌است.

هم‌رسانی کنید