تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان ایران طرح ملغا شدن افزایش بهای نفت را پس گرفت

پس از آن‌که علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران از افزایش بهای نفت در این کشور پشتیبانی کرد، مجلس نماینده‌گان ایران طرح ملغاشدن افزایش بهای نفت را پس گرفت.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ایران در انتقاد به افزایش بهای نفت، تلاش داشتند طرحی را تصویب کنند تا بهای نفت کاهش یابد.

اخیرأ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که یک نهاد تازه تأسیس است، بهای نفت در ایران را تا پنجاه درصد افزایش داد.

این تصمیم، اعتراض‌ها در ایران را به همراه شده‌است و شهروندان شهرهای مختلف ایران، به جاده‌ها ریخته‌اند.

گزارش‌ها می‌رسانند که در بسیاری از شهرها، اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده‌است و معترضان چندین تانگ تیل و یک بانک را به آتش کشیده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در این اعتراض‌ها تاکنون یک تن در درگیری با پولیس کشته شده‌است.

اما، مقام‌های ایرانی، این معترضان را ضد انقلاب می‌دانند و رهبر مذهبی ایران، معترضان را اشرار خوانده‌است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخلۀ ایران نیز هشدار داده‌است که در جاده‌‎ها و حتا در میان معترضان، کمره‌هایی وجود دارند که به گفتۀ او توسط این کمره‌ها، آشوب گران را شناسایی خواهند کرد.

در این میان، ایالات متحدۀ امریکا که پیش از این به پشتیبانی از اعتراض‌های ضد دولتی در ایران متهم شده‌است، می‌گوید که مردم ایران باید آیندۀ این کشور را تعیین کنند.

جان راکولتا، سفیر امریکا در امارات متحده عربی می‌گوید: «ما از تغییر نظام در ایران طرفداری نمی‌کنیم. می‌خواهیم مردم ایران را بگذاریم که برای آینده شان تصمیم بگیرند. اما آیندۀ آنان باید بخشی از جامعه جهانی باشد.»

پس از آن‌که افزایش پنجاه درصدی بهای نفت در ایران با اعتراض‌های مردم روبه‌رو شد، انترنت در این کشور قطع شده‌است و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های احتمالی در تمامی بخش‌های ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

مجلس نماینده‌گان ایران طرح ملغا شدن افزایش بهای نفت را پس گرفت

اخیرأ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که یک نهاد تازه تأسیس است، بهای نفت در ایران را تا پنجاه درصد افزایش داد.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران از افزایش بهای نفت در این کشور پشتیبانی کرد، مجلس نماینده‌گان ایران طرح ملغاشدن افزایش بهای نفت را پس گرفت.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ایران در انتقاد به افزایش بهای نفت، تلاش داشتند طرحی را تصویب کنند تا بهای نفت کاهش یابد.

اخیرأ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که یک نهاد تازه تأسیس است، بهای نفت در ایران را تا پنجاه درصد افزایش داد.

این تصمیم، اعتراض‌ها در ایران را به همراه شده‌است و شهروندان شهرهای مختلف ایران، به جاده‌ها ریخته‌اند.

گزارش‌ها می‌رسانند که در بسیاری از شهرها، اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده‌است و معترضان چندین تانگ تیل و یک بانک را به آتش کشیده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در این اعتراض‌ها تاکنون یک تن در درگیری با پولیس کشته شده‌است.

اما، مقام‌های ایرانی، این معترضان را ضد انقلاب می‌دانند و رهبر مذهبی ایران، معترضان را اشرار خوانده‌است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخلۀ ایران نیز هشدار داده‌است که در جاده‌‎ها و حتا در میان معترضان، کمره‌هایی وجود دارند که به گفتۀ او توسط این کمره‌ها، آشوب گران را شناسایی خواهند کرد.

در این میان، ایالات متحدۀ امریکا که پیش از این به پشتیبانی از اعتراض‌های ضد دولتی در ایران متهم شده‌است، می‌گوید که مردم ایران باید آیندۀ این کشور را تعیین کنند.

جان راکولتا، سفیر امریکا در امارات متحده عربی می‌گوید: «ما از تغییر نظام در ایران طرفداری نمی‌کنیم. می‌خواهیم مردم ایران را بگذاریم که برای آینده شان تصمیم بگیرند. اما آیندۀ آنان باید بخشی از جامعه جهانی باشد.»

پس از آن‌که افزایش پنجاه درصدی بهای نفت در ایران با اعتراض‌های مردم روبه‌رو شد، انترنت در این کشور قطع شده‌است و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های احتمالی در تمامی بخش‌های ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

هم‌رسانی کنید