تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

مردم خشمگین به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند

در ادامۀ واکنش‌ها به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان؛ شماری از معترضان در تهران با حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران وارد این ساختمان شدند و آسیب‌هایی به آن وارد کردند.

پس از آن که روز شنبه شیخ نمر اعدام شد؛ مقامات ایرانی واکنش های تندی به آن نشان دادند، تا آنجا که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که انتقام الهی گریبان سیاست گران سعودی را خواهد گرفت.

درهمین حال؛ شماری از معترضان با پرتاب آتش افگن‌ها بر ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران و قنسولگری این کشور در مشهد زیان‌های مالی به این ساختمان ها وارد کردند.

شیخ نمر روحانی ۵۶ ساله سعودی بیش از یک دهه در رشته الهیات در شهر قم ایران تحصیل کرده بود و موافق نظریه ولی فقیه بود. وی یکی از چهره‌های محرک تظاهرات ضد دولتی در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ بود.

وزارت داخلۀ عربستان گفته است که این روحانی همراه با ۴۶ تن دیگر از جمله فعالان شیعه و سنی متهم به همکاری با القاعده اعدام شده‌اند.

حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفت: "دولت عربستان جنبش‌های تروریستی و افراط گرایان را پشتیبانی می‎کند، اما در مقابل منتقدان داخلی را سرکوب و اعدام می‌کند".

وی در این باره گفت که این اقدام آنها پرداخت قیمت بالا برای این سیاست آنها خواهد داشت.

درهمین حال منصور الترکی سخنگوی وزارت امور خارجۀ عربستان در واکنش به سخنان مقامات ایرانی آن را غیر مسئولانه دانست و ادامه داد که ریاض فرستاده تهران را احضار کرده است.

شاهدان در تهران و مشهد گفته‌اند که آتش به داخل ساختمان عربستان آسیب رسانده است و "پولیس در همه جا دیده می‌شوند و تظاهر کنندگان را پراکنده ساختند و نیز شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند."

از سویی هم پولیس تهران می‌گوید که شماری از افراد خود سر وارد ساختمان سفارت سعودی شده بودند، اما آنان بازداشت شده‌اند.

تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ورود مهاجمان به داخل ساختمان و آتش گرفتن بخشی از آن حکایت دارد.

یکی از سایت‌های خبری در ایران هم در گزارشی مفصل به جزییات این واقعه پرداخته و آن را "خارج از کنترل پولیس" گفته است.

جهان

مردم خشمگین به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند

در ادامۀ واکنش‌ها به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان؛ شماری از معترضان در تهران با حمله به سا

Thumbnail

در ادامۀ واکنش‌ها به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان؛ شماری از معترضان در تهران با حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران وارد این ساختمان شدند و آسیب‌هایی به آن وارد کردند.

پس از آن که روز شنبه شیخ نمر اعدام شد؛ مقامات ایرانی واکنش های تندی به آن نشان دادند، تا آنجا که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که انتقام الهی گریبان سیاست گران سعودی را خواهد گرفت.

درهمین حال؛ شماری از معترضان با پرتاب آتش افگن‌ها بر ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران و قنسولگری این کشور در مشهد زیان‌های مالی به این ساختمان ها وارد کردند.

شیخ نمر روحانی ۵۶ ساله سعودی بیش از یک دهه در رشته الهیات در شهر قم ایران تحصیل کرده بود و موافق نظریه ولی فقیه بود. وی یکی از چهره‌های محرک تظاهرات ضد دولتی در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ بود.

وزارت داخلۀ عربستان گفته است که این روحانی همراه با ۴۶ تن دیگر از جمله فعالان شیعه و سنی متهم به همکاری با القاعده اعدام شده‌اند.

حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفت: "دولت عربستان جنبش‌های تروریستی و افراط گرایان را پشتیبانی می‎کند، اما در مقابل منتقدان داخلی را سرکوب و اعدام می‌کند".

وی در این باره گفت که این اقدام آنها پرداخت قیمت بالا برای این سیاست آنها خواهد داشت.

درهمین حال منصور الترکی سخنگوی وزارت امور خارجۀ عربستان در واکنش به سخنان مقامات ایرانی آن را غیر مسئولانه دانست و ادامه داد که ریاض فرستاده تهران را احضار کرده است.

شاهدان در تهران و مشهد گفته‌اند که آتش به داخل ساختمان عربستان آسیب رسانده است و "پولیس در همه جا دیده می‌شوند و تظاهر کنندگان را پراکنده ساختند و نیز شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند."

از سویی هم پولیس تهران می‌گوید که شماری از افراد خود سر وارد ساختمان سفارت سعودی شده بودند، اما آنان بازداشت شده‌اند.

تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ورود مهاجمان به داخل ساختمان و آتش گرفتن بخشی از آن حکایت دارد.

یکی از سایت‌های خبری در ایران هم در گزارشی مفصل به جزییات این واقعه پرداخته و آن را "خارج از کنترل پولیس" گفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره