تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مسلمانان سراسر جهان نخستین روز عید قربان را جشن گرفتند

مسلمانان در این روز، با پوشیدن لباس‌های نو، به خانه‌های یکدیگر می‌روند و از این روز بزرگداشت می‌کنند. 

شهروندان اندونیزیا می‌گویند که امیدوار استند، در روزهای عید، ثرونمندان به مردم فقیر بیشتر کمک کنند.

احمد، آگاه مسایل دینی از اندونیزیا در این باره گفت: "امیدوار استیم که در سال بعد، قربانی بیشتر شود، زیرا در جریان ماه رمضان و عید اضحی ما همه مردم را تشویق می‌کنیم که ثروت شان را با مردمانی که به کمک نیاز دارند، شریک بسازند." 

اندرو نگهورو، یک کارگر می‌گوید: "من آموخته‌ام که در زنده‌گی مان به خداوند متعلق استیم، و ما باید برای قربانی کردن آماده‌گی بگیریم، زیرا خداوند را دوست داریم." 

باشنده گان کشمیر پس از کاهش محدودیت‌ها در این منطقه، امروز برای خرید نیازهای شان به بازار رفتند. 
آنان از این کار حکومت شادمان استند. 

گلزار، فروشنده در شکمیر می‌گوید: "همانگونه که می‌دانید، در چند روز گذشته حالت اضطرار در این بخش پابرجا بود، اکنون حکومت با محدود کردن، حالت اضطرار، کار خوبی انجام داده است." 

اما در بیت‌المقدس، فلسطینیان پس از ادای نماز عید، با نظامیان اسراییلی درگیر شدند. 

در شلیک نظامیان اسراییلی بر فلسطنیان، چهار ده تن زخم برداشته‌اند. 

در اسلو پایتخت ناروی نیز در شلیک یک مهاجم در یک مسجد یک تن زخم برداشت.

جهان

مسلمانان سراسر جهان نخستین روز عید قربان را جشن گرفتند

اما در بیت‌المقدس در درگیری فلسطینیان با نظامیان اسراییلی چهارده تن، زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

مسلمانان در این روز، با پوشیدن لباس‌های نو، به خانه‌های یکدیگر می‌روند و از این روز بزرگداشت می‌کنند. 

شهروندان اندونیزیا می‌گویند که امیدوار استند، در روزهای عید، ثرونمندان به مردم فقیر بیشتر کمک کنند.

احمد، آگاه مسایل دینی از اندونیزیا در این باره گفت: "امیدوار استیم که در سال بعد، قربانی بیشتر شود، زیرا در جریان ماه رمضان و عید اضحی ما همه مردم را تشویق می‌کنیم که ثروت شان را با مردمانی که به کمک نیاز دارند، شریک بسازند." 

اندرو نگهورو، یک کارگر می‌گوید: "من آموخته‌ام که در زنده‌گی مان به خداوند متعلق استیم، و ما باید برای قربانی کردن آماده‌گی بگیریم، زیرا خداوند را دوست داریم." 

باشنده گان کشمیر پس از کاهش محدودیت‌ها در این منطقه، امروز برای خرید نیازهای شان به بازار رفتند. 
آنان از این کار حکومت شادمان استند. 

گلزار، فروشنده در شکمیر می‌گوید: "همانگونه که می‌دانید، در چند روز گذشته حالت اضطرار در این بخش پابرجا بود، اکنون حکومت با محدود کردن، حالت اضطرار، کار خوبی انجام داده است." 

اما در بیت‌المقدس، فلسطینیان پس از ادای نماز عید، با نظامیان اسراییلی درگیر شدند. 

در شلیک نظامیان اسراییلی بر فلسطنیان، چهار ده تن زخم برداشته‌اند. 

در اسلو پایتخت ناروی نیز در شلیک یک مهاجم در یک مسجد یک تن زخم برداشت.

هم‌رسانی کنید