تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

معترضان لایحۀ استرداد در هانگ‌کانگ باردیگر به جاده‌ها برآمدند

صدها هزار تن از شهروندان هانگ‌کانگ، امروز (یک‌شنبه، ۲۶جوزا) باردیگر به‌ جاده‌ها برآمدند و ضد حکومت محلی این منطقه شعار دادند.

آنان مخالف لایحۀ استرداد استند که بربنیاد آن مظنونان و متهمان هانگ‌کانگی در خاک اصلی چین محاکمه خواهند شد.
معترضان، می‌گویند که اگر این لایحه اجرایی شود، چین از آن بهره سیاسی خواهد برد و چهره‌های مخالفش را در هانگ‌کانگ هدف قرار خواهد داد.

بونی لیوگ، یکی از این معترضان گفت: «ما واقعاً از حکومت هانگ‌کانگ می‌خواهیم که به صدای مردم گوش دهد. من باور دارم که بیشتر مردم هانگ‌کانگ می‌خواهند که جوانان این سرزمین حفاظت شوند. می‌خواهیم که لایحه استرداد ملغا شود.»

این اعتراض‌ها از چندین روز به‌ این‌سو در هانگ‌کانگ ادامه دارند. دیروز رییس اجرایی هانگ‌کانگ ازبهر فروکش کردن اعتراض‌ها، این لایحه را به حالت تعلیق در آورد اما معترضان این کار را بسنده نمی‌دانند و خواهان ملغا شدن کامل آن استند و می‌گویند که به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

الکسندر ونگ، معترض بیان داشت: «حکومت در برابر ما چه خواهد کرد؟ معترضان را چگونه اداره خواهد کرد؟ شمار مردم شاید به بیش از یک میلیون برسد و ما همیشه اعتراض‌های صلح آمیز خواهیم داشت.»

هرچند اعتراض‌های امروز خشونت بار نبودند؛ اما از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون، نزدیک به هشتاد تن زخمی شده‌اند.
همزمان با این، باشنده‌گان تایوان نیز به پشتیبانی از مردم هانگ‌هانگ به جاده‌ها برآمدند و ضد حکومت محلی این منطقه شعار دادند.

جهان

معترضان لایحۀ استرداد در هانگ‌کانگ باردیگر به جاده‌ها برآمدند

دیروز رییس اجرایی هانگ‌کانگ ازبهر فروکش کردن اعتراض‌ها، این لایحه را به حالت تعلیق در آورد اما معترضان این کار را بسنده نمی‌دانند.

تصویر بندانگشتی

صدها هزار تن از شهروندان هانگ‌کانگ، امروز (یک‌شنبه، ۲۶جوزا) باردیگر به‌ جاده‌ها برآمدند و ضد حکومت محلی این منطقه شعار دادند.

آنان مخالف لایحۀ استرداد استند که بربنیاد آن مظنونان و متهمان هانگ‌کانگی در خاک اصلی چین محاکمه خواهند شد.
معترضان، می‌گویند که اگر این لایحه اجرایی شود، چین از آن بهره سیاسی خواهد برد و چهره‌های مخالفش را در هانگ‌کانگ هدف قرار خواهد داد.

بونی لیوگ، یکی از این معترضان گفت: «ما واقعاً از حکومت هانگ‌کانگ می‌خواهیم که به صدای مردم گوش دهد. من باور دارم که بیشتر مردم هانگ‌کانگ می‌خواهند که جوانان این سرزمین حفاظت شوند. می‌خواهیم که لایحه استرداد ملغا شود.»

این اعتراض‌ها از چندین روز به‌ این‌سو در هانگ‌کانگ ادامه دارند. دیروز رییس اجرایی هانگ‌کانگ ازبهر فروکش کردن اعتراض‌ها، این لایحه را به حالت تعلیق در آورد اما معترضان این کار را بسنده نمی‌دانند و خواهان ملغا شدن کامل آن استند و می‌گویند که به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

الکسندر ونگ، معترض بیان داشت: «حکومت در برابر ما چه خواهد کرد؟ معترضان را چگونه اداره خواهد کرد؟ شمار مردم شاید به بیش از یک میلیون برسد و ما همیشه اعتراض‌های صلح آمیز خواهیم داشت.»

هرچند اعتراض‌های امروز خشونت بار نبودند؛ اما از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون، نزدیک به هشتاد تن زخمی شده‌اند.
همزمان با این، باشنده‌گان تایوان نیز به پشتیبانی از مردم هانگ‌هانگ به جاده‌ها برآمدند و ضد حکومت محلی این منطقه شعار دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره