Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های امریکایی: امریکا رویدادهای کشمیر را ازنزدیک زیر نظر دارد

وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه (۱۴ اسد) می‌گوید که این کشور رویدادهای اخیر در کشمیر را از نزدیک زیر نظر دارند.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این باره گفت: "ما نگران گزارش‌های بازداشت‌ها، خواستار احترام فردی و گفتگوهای با افراد جوامع آسیب دیده هستیم."

او افزود: "ما از همۀ طرف‌ها می‌خواهیم صلح و ثبات را حفظ كنند."

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به تنش اخیر میان هند و پاکستان بر سر مسألۀ کشمیر، خواستار خویشتن‌داری دو طرف شد.

او افزود که تنها از طریق گفتگو می‌توان به حل اختلافات و تنش‌ها در کشمیر امیدوار بود.

دولت هند امروز با لغو امتیازات ویژه منطقه کشمیر، ارتش خود را در این منطقه مستقر کرد.

روز دوشنبه، حکومت هند با ملغا ساختن ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده‎است.

حکومت هند می‌گوید که ایالت جمو و کشمیر را به دو بخش تقسیم خواهد کرد.

بربنیاد ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، وضع ویژه کشمیر به این معنا است که این منطقه نیمه خودمختار است و به جز روابط خارجی و اقتصاد کلان که باید زیر ادارۀ حکومت مرکزی باشند.

اما پاکستان که بر سر مالکیت کشمیر با هند اختلاف دارد، این کارهای هند را غیرقانونی می‌داند و آن‌ها را نکوهش می‌کند.

پس از ملغا شدن وضع ویژه کشمیر از سوی رییس‌جمهور هند، شمار نیروهای هندی در کشمیر افزایش یافته‌است.

هند حدود ده هزار سرباز را به کشمیر فرستاده‌است و گزارش شده‌است که خدمات انترنتی نیز، قطع شده‌است.

خبرگزاری‌ها نیز گزارش داده‌اند که عملیات‌های را برای بازداشت افراد در بخش‌های از کشمیر، راه اندازی شده‌است.

مقام‌های امریکایی: امریکا رویدادهای کشمیر را ازنزدیک زیر نظر دارد

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد در واکنش به تنش اخیر میان هند و پاکستان، خواستار خویشتن‌داری دو طرف شد.

Thumbnail

وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه (۱۴ اسد) می‌گوید که این کشور رویدادهای اخیر در کشمیر را از نزدیک زیر نظر دارند.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این باره گفت: "ما نگران گزارش‌های بازداشت‌ها، خواستار احترام فردی و گفتگوهای با افراد جوامع آسیب دیده هستیم."

او افزود: "ما از همۀ طرف‌ها می‌خواهیم صلح و ثبات را حفظ كنند."

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به تنش اخیر میان هند و پاکستان بر سر مسألۀ کشمیر، خواستار خویشتن‌داری دو طرف شد.

او افزود که تنها از طریق گفتگو می‌توان به حل اختلافات و تنش‌ها در کشمیر امیدوار بود.

دولت هند امروز با لغو امتیازات ویژه منطقه کشمیر، ارتش خود را در این منطقه مستقر کرد.

روز دوشنبه، حکومت هند با ملغا ساختن ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده‎است.

حکومت هند می‌گوید که ایالت جمو و کشمیر را به دو بخش تقسیم خواهد کرد.

بربنیاد ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، وضع ویژه کشمیر به این معنا است که این منطقه نیمه خودمختار است و به جز روابط خارجی و اقتصاد کلان که باید زیر ادارۀ حکومت مرکزی باشند.

اما پاکستان که بر سر مالکیت کشمیر با هند اختلاف دارد، این کارهای هند را غیرقانونی می‌داند و آن‌ها را نکوهش می‌کند.

پس از ملغا شدن وضع ویژه کشمیر از سوی رییس‌جمهور هند، شمار نیروهای هندی در کشمیر افزایش یافته‌است.

هند حدود ده هزار سرباز را به کشمیر فرستاده‌است و گزارش شده‌است که خدمات انترنتی نیز، قطع شده‌است.

خبرگزاری‌ها نیز گزارش داده‌اند که عملیات‌های را برای بازداشت افراد در بخش‌های از کشمیر، راه اندازی شده‌است.

هم‌رسانی کنید