تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مودی خواستار برگزاری کنفرانس جهانی برای مبارزه با هراس‌افگنی شد

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند خواستار برگزاری یک کنفرانس جهانی برای مبارزه با تهدید هراس‌افگنی در منطقه و سراسر جهان شده‌است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای در جریان سخنرانی در نخستین سفر خارجی‌اش پس از پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی کشورش، به مالدیف، گفته‌است که هراس‌افگنی نه تنها تهدیدی برای یک کشور، بلکه تمامی تمدن‌های موجود در جهان است.

او افزود: «جامعۀ جهانی فعالانه برای یک کنوانسیون جهانی سازماندهی‌ زیادی داشته و کنفرانس‌های بی‌شماری دربارۀ تهدید تغییرات اقلیم برگزار شده‌است. چرا چنین اقداماتی برای هراس‌افگنی صورت نگرفته‌است.؟»

او اضافه کرد: «بنابراین می‌توانیم گفت‌وگوهای نتیجه‌ بخش و معناداری را برای از میان برداشتن شکاف‌هایی که هراس‌افگنان و حامیان آنها از آنها استفاده می‌کنند، برگزار کنیم.»

سفر نخست وزیر هند به مالدیف بیشتر به‌عنوان اظهار نظری برای مبارزه با افزایش حضور چین در منطقه اقیانوس هند در سال‌های اخیر بوده‌است.

مودی در ادامل سخنرانی خود همچنین گفت: «در میان همسایگان مان، کشور مالدیو از اولویت برخوردار است.»

مودی در جریان سفرش به مالدیف، شماری زیادی از موافقت نامه‌های مرتبط با کشور جزیره که شامل خدمات کشتی، ایستگاه‌های پورت و یک استدیوم تازۀ ملی کرکت را امضا کرده‌است.

مودی خواستار برگزاری کنفرانس جهانی برای مبارزه با هراس‌افگنی شد

مودی به سریلانکا خواهد رفت و دربارۀ اوضاع امنیتی در آن کشور با مقام‌های سریلانکایی، بحث و گفتگو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند خواستار برگزاری یک کنفرانس جهانی برای مبارزه با تهدید هراس‌افگنی در منطقه و سراسر جهان شده‌است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای در جریان سخنرانی در نخستین سفر خارجی‌اش پس از پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی کشورش، به مالدیف، گفته‌است که هراس‌افگنی نه تنها تهدیدی برای یک کشور، بلکه تمامی تمدن‌های موجود در جهان است.

او افزود: «جامعۀ جهانی فعالانه برای یک کنوانسیون جهانی سازماندهی‌ زیادی داشته و کنفرانس‌های بی‌شماری دربارۀ تهدید تغییرات اقلیم برگزار شده‌است. چرا چنین اقداماتی برای هراس‌افگنی صورت نگرفته‌است.؟»

او اضافه کرد: «بنابراین می‌توانیم گفت‌وگوهای نتیجه‌ بخش و معناداری را برای از میان برداشتن شکاف‌هایی که هراس‌افگنان و حامیان آنها از آنها استفاده می‌کنند، برگزار کنیم.»

سفر نخست وزیر هند به مالدیف بیشتر به‌عنوان اظهار نظری برای مبارزه با افزایش حضور چین در منطقه اقیانوس هند در سال‌های اخیر بوده‌است.

مودی در ادامل سخنرانی خود همچنین گفت: «در میان همسایگان مان، کشور مالدیو از اولویت برخوردار است.»

مودی در جریان سفرش به مالدیف، شماری زیادی از موافقت نامه‌های مرتبط با کشور جزیره که شامل خدمات کشتی، ایستگاه‌های پورت و یک استدیوم تازۀ ملی کرکت را امضا کرده‌است.

هم‌رسانی کنید