تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مکرون: جهان برای مبارزه با آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون بسیج شود

ایمانول مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در نشست گروۀ هفت، می‌گوید که کشورهای جهان برای مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگل‌های آمازون، بسیج شوند.

رییس‌جمهور فرانسه، ادامۀ آتش‌سوزی‌ها را در جنگل‌های آمازون، نگران کننده می‌داند و بر خاموش کردن هرچه سریع‌تر آن تأکید دارد.

او در این باره گفت: «آمازون به خوبی همۀ ماست. ما در این باره نگران استیم. فرانسه در مقایسه به کشورهای دیگر بیشتر نگران است؛ زیرا ما آمازونی استیم. از همین رو، ما و کشورهای آمازونی در نشست گروۀ هفت بسیج استیم. نخست ما باید به برازیل و کشورهای دیگر کمک کنیم تا این آتش‌سوزی‌ها خاموش شوند.»

نشست گروۀ هفت، با شرکت رهبران هفت کشور صنعتی جهان، در منطقه "بیاریتز" آغاز شده‌است. در این نشست، رهبران کشورهای امریکا، کانادا، برتیانیا، فرانسه، آلمان کانادا و کشورهای دیگر شرکت کرده‌اند.
گفت‌وگو دربارۀ مسایل اقتصادی و اقلیمی جهان از موضوعات محوری این نشست استند.

دونالد تسک، رییس شورای اتحادیه اروپا نیز در این نشست بر حفظ محیط زیست در جهان تأکید ورزید: «سوختن جنگل‌های آمازون در این زمان یک نشانۀ نگران کننده برای ما است. البته که ما به توافقنامه مسکوسور، پایبند استیم که این توافق‌نامه دربارۀ حفاظت از اقلیم و محیط زیست است.»  

اما برگزاری نشست گروۀ هفت در فرانسه، با مخالفت‌های برخی از شهروندان این کشور روبه‌رو شده‌است. معترضان از سیاست‌های این هفت کشور صنعتی جهان ناراضی استند.

از سوی هم، رهبران کشورهای جهان دربارۀ مسایل اقتصادی به ویژه تنش‌های بازرگانی چین و ایالات متحده امریکا نیز گفتوگو خواهند کرد.
 

مکرون: جهان برای مبارزه با آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون بسیج شود

آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون، بیش از یک هفته می‌شود که جریان دارد و بسیاری از جنگ‌ها در شعله‌های آتس سوخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ایمانول مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در نشست گروۀ هفت، می‌گوید که کشورهای جهان برای مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگل‌های آمازون، بسیج شوند.

رییس‌جمهور فرانسه، ادامۀ آتش‌سوزی‌ها را در جنگل‌های آمازون، نگران کننده می‌داند و بر خاموش کردن هرچه سریع‌تر آن تأکید دارد.

او در این باره گفت: «آمازون به خوبی همۀ ماست. ما در این باره نگران استیم. فرانسه در مقایسه به کشورهای دیگر بیشتر نگران است؛ زیرا ما آمازونی استیم. از همین رو، ما و کشورهای آمازونی در نشست گروۀ هفت بسیج استیم. نخست ما باید به برازیل و کشورهای دیگر کمک کنیم تا این آتش‌سوزی‌ها خاموش شوند.»

نشست گروۀ هفت، با شرکت رهبران هفت کشور صنعتی جهان، در منطقه "بیاریتز" آغاز شده‌است. در این نشست، رهبران کشورهای امریکا، کانادا، برتیانیا، فرانسه، آلمان کانادا و کشورهای دیگر شرکت کرده‌اند.
گفت‌وگو دربارۀ مسایل اقتصادی و اقلیمی جهان از موضوعات محوری این نشست استند.

دونالد تسک، رییس شورای اتحادیه اروپا نیز در این نشست بر حفظ محیط زیست در جهان تأکید ورزید: «سوختن جنگل‌های آمازون در این زمان یک نشانۀ نگران کننده برای ما است. البته که ما به توافقنامه مسکوسور، پایبند استیم که این توافق‌نامه دربارۀ حفاظت از اقلیم و محیط زیست است.»  

اما برگزاری نشست گروۀ هفت در فرانسه، با مخالفت‌های برخی از شهروندان این کشور روبه‌رو شده‌است. معترضان از سیاست‌های این هفت کشور صنعتی جهان ناراضی استند.

از سوی هم، رهبران کشورهای جهان دربارۀ مسایل اقتصادی به ویژه تنش‌های بازرگانی چین و ایالات متحده امریکا نیز گفتوگو خواهند کرد.
 

هم‌رسانی کنید