تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

نظامیان عراق پیروزی در برابر داعش را با رژه‎های نظامی تجلیل کردند

نظامیان عراقی، روز یک‎شنبه از پیروزی شان در برابر جنگجویان داعش، با رژه‌های نظامی تجلیل کردند.

این در حالی است حیدر العبادی، نخست وزیر عراق روز شنبه، پیروزی نظامیان عراقی را در برابر جنگجویان داعش اعلام کرد.

نظامیان عراقی در جریان نبردهای سه ساله با پشتیبانی نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده، توانسته اند گروه داعش را در این کشور شکست دهند.

نیروهای عراقی، آخرین منطقه یی را که در نزدیک مرز سوریه قرار داشت، به روز شنبه از تصرف گروۀ داعش بیرون ساختند و جنگ سه ساله در برابر این گروه را پایان دادند.

نیروهای که در عراق و سوریه در برابر داعش می جنگند، اکنون منتظر جنگ های چریکی با این گروه هستند.

در مراسم رژۀ پیروزی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که تاریخ ۱۰ دسامبر رخصتی عمومی خواهد بود.

جهان

نظامیان عراق پیروزی در برابر داعش را با رژه‎های نظامی تجلیل کردند

نظامیان عراقی در جریان نبردهای سه ساله با پشتیبانی نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده، توانسته اند گروه داعش را در این کشور شکست دهند.

Thumbnail

نظامیان عراقی، روز یک‎شنبه از پیروزی شان در برابر جنگجویان داعش، با رژه‌های نظامی تجلیل کردند.

این در حالی است حیدر العبادی، نخست وزیر عراق روز شنبه، پیروزی نظامیان عراقی را در برابر جنگجویان داعش اعلام کرد.

نظامیان عراقی در جریان نبردهای سه ساله با پشتیبانی نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده، توانسته اند گروه داعش را در این کشور شکست دهند.

نیروهای عراقی، آخرین منطقه یی را که در نزدیک مرز سوریه قرار داشت، به روز شنبه از تصرف گروۀ داعش بیرون ساختند و جنگ سه ساله در برابر این گروه را پایان دادند.

نیروهای که در عراق و سوریه در برابر داعش می جنگند، اکنون منتظر جنگ های چریکی با این گروه هستند.

در مراسم رژۀ پیروزی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که تاریخ ۱۰ دسامبر رخصتی عمومی خواهد بود.

هم‌رسانی کنید