تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری کوویدنزده در جهان

سازمان جهانی بهداشت، از افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۲۸هزار تن را به بیماری کوویدنزده مبتلا کرده‌است.

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، در شش هفتۀ اخیر رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان دو برابر شده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در ۲۴ساعت اخیر در امریکا از ۶۵ تا ۷۱ هزار رویداد مثبت ویروس کرونا و بیش از ۸۰۰ مرگ برخاسته از بیماری کوویدنزده ثبت شده اند.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت گفت: «امروز جهان دوازده میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده‌است. در شش هفتۀ گذشته، این رویدادها دو برابر شده‌اند. تنها اقدام با پشتکار، وحدت ملی و همبستگی جهانی می‌تواند مسیر این بیماری همه‌گیر را تغییر دهند. در جهان نمونه‌های بسیاری است که نشان داده‌اند اگر بیماری شدید هم باشد، باز هم می‌تواند آن را کنترل کرد.»

در این میان، افزایش بیماران سینه و بغل در کازاخستان، سازمان جهانی بهداشت را نگران ساخته‌است.

بربنیاد گزارش برخی از رسانه‌ها، در کازاخستان، بیماری بیشتر بیماران کوویدنزده، سینه و بغل تشخیص داده می‌شود و این کار به افزایش مرگ و میر بیماران نیز انجامیده‌است.

سازمان جهانی بهداشت نیز امکان تشخیص نادرست ویروس کرونا را در کازاخستان رد نمی‌کند.

مایکل ریان، رییس اجرایی برنامه صحی اضطراری سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: «بیش از ده‌هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در هفت روز اخیر از سوی مقام‌های کازاخستانی اعلام شده‌اند که نشان دهندۀ گسترش ویروس کرونا در این کشور است. ما کیفیت آزمایش‌ها را بررسی می‌کنیم تا اطمینان یابیم که نتایج آزمایش برخی از کسانی که بیماری شان سینه و بغل تشخیص شده‌است درست بوده‌اند. این یک مشکل بزرگ است و شاید این رویدادهای سینه و بغل نیز در واقعیت، کوویدنزده باشند.»

در همسایه‌گی کازاخستان، در قرغیزستان، نیز رویدادهای مثبت ویروس کرونا در حال گسترش استند.
برخی از پزشکان در پایتخت قرغیزستان می‌گویند که شاید در هفته‌های آینده با کمبود بستر برای بیماران روبه‌رو شوند.

در کنار ایالات متحده، در برخی از کشورهای دیگر جهان نیز ویروس کرونا در حال گسترش است. پاکستان با ثبت بیشتر از ۲۴۵هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در جایگاه یازدهم آسیب دیده ترین کشورهای جهان قرار گرفته‌است.

نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری کوویدنزده در جهان

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، در شش هفتۀ اخیر رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان دو برابر شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت، از افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۲۸هزار تن را به بیماری کوویدنزده مبتلا کرده‌است.

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، در شش هفتۀ اخیر رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان دو برابر شده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در ۲۴ساعت اخیر در امریکا از ۶۵ تا ۷۱ هزار رویداد مثبت ویروس کرونا و بیش از ۸۰۰ مرگ برخاسته از بیماری کوویدنزده ثبت شده اند.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت گفت: «امروز جهان دوازده میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده‌است. در شش هفتۀ گذشته، این رویدادها دو برابر شده‌اند. تنها اقدام با پشتکار، وحدت ملی و همبستگی جهانی می‌تواند مسیر این بیماری همه‌گیر را تغییر دهند. در جهان نمونه‌های بسیاری است که نشان داده‌اند اگر بیماری شدید هم باشد، باز هم می‌تواند آن را کنترل کرد.»

در این میان، افزایش بیماران سینه و بغل در کازاخستان، سازمان جهانی بهداشت را نگران ساخته‌است.

بربنیاد گزارش برخی از رسانه‌ها، در کازاخستان، بیماری بیشتر بیماران کوویدنزده، سینه و بغل تشخیص داده می‌شود و این کار به افزایش مرگ و میر بیماران نیز انجامیده‌است.

سازمان جهانی بهداشت نیز امکان تشخیص نادرست ویروس کرونا را در کازاخستان رد نمی‌کند.

مایکل ریان، رییس اجرایی برنامه صحی اضطراری سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: «بیش از ده‌هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در هفت روز اخیر از سوی مقام‌های کازاخستانی اعلام شده‌اند که نشان دهندۀ گسترش ویروس کرونا در این کشور است. ما کیفیت آزمایش‌ها را بررسی می‌کنیم تا اطمینان یابیم که نتایج آزمایش برخی از کسانی که بیماری شان سینه و بغل تشخیص شده‌است درست بوده‌اند. این یک مشکل بزرگ است و شاید این رویدادهای سینه و بغل نیز در واقعیت، کوویدنزده باشند.»

در همسایه‌گی کازاخستان، در قرغیزستان، نیز رویدادهای مثبت ویروس کرونا در حال گسترش استند.
برخی از پزشکان در پایتخت قرغیزستان می‌گویند که شاید در هفته‌های آینده با کمبود بستر برای بیماران روبه‌رو شوند.

در کنار ایالات متحده، در برخی از کشورهای دیگر جهان نیز ویروس کرونا در حال گسترش است. پاکستان با ثبت بیشتر از ۲۴۵هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در جایگاه یازدهم آسیب دیده ترین کشورهای جهان قرار گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید