Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی سازمان ملل از ادامه نبردها در سوریه با گذشت ده سال

سازمان ملل متحد، می‌گوید با سوریه ده سال جنگ را پشت سر گذاشته‌است و هنوزهم دورنمای صلح در این کشور مشخص نیست.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، نبردها در سوریه نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را آواره ساخته است. 

از سویی هم بی‌جاشده گان سوری می‌گویند که در اوضاع بدی به سر می‌برند، و گسترش ویروس کرونا نیز آنان را نگران ساخته است. 

سازمان ملل از اوضاع بد غیرنظامیان و بی جاشده گان در سوریه ابراز نگرانی می‌کند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «نبردها در سوریه وارد دهمین سال شده است، اما صلح هنوز در این کشور به میان نیامده است. نبرد های وحشیانه تلفات هنگفت جانی و بحران های بشری را نیز به بار آورده است.»

شیوع ویروس کرونا در جهان، بی‌جاشده‌گان سوری را نیز نگران ساخته است. 

عمر محمد، پزشک در سوریه گفت: «حقیقت این است که اگر این بیماری گسترش یابد، اوضاع بسیار دشوار خواهد شد.»

فوزیه مصری، بی جاشدۀ سوری اظهار داشت: «ما دعا می‌کنیم که از بیماری کرونا در اینجا د رامان باشیم. ما در برابر این بیماری استیم. من برای شما حقیقت را می‌گویم.»

نگرانی سازمان ملل از ادامه نبردها در سوریه با گذشت ده سال

روسیه، ایالات متحده، ترکیه و ایران از کشورهای استند که در مسایل سوریه دخیل استند. 

Thumbnail

سازمان ملل متحد، می‌گوید با سوریه ده سال جنگ را پشت سر گذاشته‌است و هنوزهم دورنمای صلح در این کشور مشخص نیست.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، نبردها در سوریه نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را آواره ساخته است. 

از سویی هم بی‌جاشده گان سوری می‌گویند که در اوضاع بدی به سر می‌برند، و گسترش ویروس کرونا نیز آنان را نگران ساخته است. 

سازمان ملل از اوضاع بد غیرنظامیان و بی جاشده گان در سوریه ابراز نگرانی می‌کند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «نبردها در سوریه وارد دهمین سال شده است، اما صلح هنوز در این کشور به میان نیامده است. نبرد های وحشیانه تلفات هنگفت جانی و بحران های بشری را نیز به بار آورده است.»

شیوع ویروس کرونا در جهان، بی‌جاشده‌گان سوری را نیز نگران ساخته است. 

عمر محمد، پزشک در سوریه گفت: «حقیقت این است که اگر این بیماری گسترش یابد، اوضاع بسیار دشوار خواهد شد.»

فوزیه مصری، بی جاشدۀ سوری اظهار داشت: «ما دعا می‌کنیم که از بیماری کرونا در اینجا د رامان باشیم. ما در برابر این بیماری استیم. من برای شما حقیقت را می‌گویم.»

هم‌رسانی کنید