تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل از ادامۀ آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون

ادامۀ آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون، نگرانی برخی از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد را برانگیخته‌است.

این آتش‌سوزی‌ها که از چند هفته به این‌سو ادامه دارند، بخش‌های جنگلی برازیل، بولیویا و پارگوای را در بر گرفته‌است.

گروه‌های آتش‌نشانی از زمین و هوا تلاش می‌کنند تا این آتش‌سوزی‌ها را مهار کنند.

هوای گرم و خشک، و وزش بادها از علت‌های گسترش این آتش‌سوزی‌ها استند.

مقام‌های بولویایی، می‌گویند که در این آتش‌سوزی‌ها، یک اعشاریه یک میلیون هکتار جنگ سوخته‌اند. این آتش‌سوزی‌ها در آمازون، در مقایسه با سال‌های گذشته تا هشتاد درصد افزایش داشته‌است.

خوان رامون کینتانا، نخست وزیر بولیویا گفت: «همکاری قبیله‌ها یک نیاز است و ما مسؤولیت‌ها را با آنان شریک می‌سازم. ما این آتش‌سوزی‌ها را بررسی می‌کنیم و گام‌ها را در این بخش‌ها بر می‌داریم. اگر در مهار این آتش، کشورهای پاراگوی و برازیل کمک نکنند، اداره کردن آن دشوار است.»

باشنده‌گان برخی از روستاهای برازیل که در مسیر این آتش‌سوزی‌ها استند، می‌گویند که تلاش می‌کنند، تا خانه‌ها و مواشی شان را از این آتش سوزی‌ها نجات دهند.

نگرانی سازمان ملل از ادامۀ آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون

سازمان ملل متحد، از ادامه این آتش‌سوزی‌ها ابراز نگرانی کرده‌ گفته‌است که این آتش‌سوزی‌ها یک چالش بزرگ در برابر تغییرات اقلیمی است.

تصویر بندانگشتی

ادامۀ آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون، نگرانی برخی از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد را برانگیخته‌است.

این آتش‌سوزی‌ها که از چند هفته به این‌سو ادامه دارند، بخش‌های جنگلی برازیل، بولیویا و پارگوای را در بر گرفته‌است.

گروه‌های آتش‌نشانی از زمین و هوا تلاش می‌کنند تا این آتش‌سوزی‌ها را مهار کنند.

هوای گرم و خشک، و وزش بادها از علت‌های گسترش این آتش‌سوزی‌ها استند.

مقام‌های بولویایی، می‌گویند که در این آتش‌سوزی‌ها، یک اعشاریه یک میلیون هکتار جنگ سوخته‌اند. این آتش‌سوزی‌ها در آمازون، در مقایسه با سال‌های گذشته تا هشتاد درصد افزایش داشته‌است.

خوان رامون کینتانا، نخست وزیر بولیویا گفت: «همکاری قبیله‌ها یک نیاز است و ما مسؤولیت‌ها را با آنان شریک می‌سازم. ما این آتش‌سوزی‌ها را بررسی می‌کنیم و گام‌ها را در این بخش‌ها بر می‌داریم. اگر در مهار این آتش، کشورهای پاراگوی و برازیل کمک نکنند، اداره کردن آن دشوار است.»

باشنده‌گان برخی از روستاهای برازیل که در مسیر این آتش‌سوزی‌ها استند، می‌گویند که تلاش می‌کنند، تا خانه‌ها و مواشی شان را از این آتش سوزی‌ها نجات دهند.

هم‌رسانی کنید