تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هزاران معترض دراسلام‌آباد خواهان برکناری نخست‌وزیر پاکستان استند

هزاران تن از معترضان ضد حکومت پاکستان، پنج‌شنبه شب به شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان رسیدند تا در برابر حکومت این کشور اعتراض کنند.

این معترضان، حکومت عمران خان را در عملی ساختن وعده‌هایش به ناکامی متهم می‌سازند.

معترضان هم‌چنان ادعا دارند که عمران خان، نخست وزیر پاکستان در انتخابات تقلب کرده‌است و باید از مقامش کناره گیری کند.

ارشاد محمود، هوادار جمعیت علمای اسلام و یکی از این معترضان گفت: «به مردم گفته شده بود که یک پاکستان تازه ساخته خواهد شد. اما یک و نیم سال بعد، حکومت نتوانسته است این وعده را عملی بسازد. از همین رو تمامی احزاب مخالف می‌خواهد که این حکومت به علت ناکامی‌هایش استعفا بدهد. مردم از حق قانونی شان کار می‌گیرند و برای اعتراض به اینجا آمده‌اند.

در این میان، ادارۀ تنظیم امور رسانه‌ها که یک نهاد دولتی پاکستان است، پخش خبرهای اعتراض‌های این مخالفان حکومت را غیرقانونی اعلام کرده است و نیز حکومت پاکستان به تبلیغات بر ضد این راهپیمایی دست زده است.

تحریک انصاف پاکستان، وابسته به عمران‌خان، در صفحه رسمی تویترش از مخالفت برخی از مردم با این اعتراض‌ها سخن گفته‌‎است.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان که از سوی معترضان به تقلب در انتخابات و برخورداری از حمایت ارتش پاکستان متهم شده‌است این اتهام را نمی‌پذیرد و گفته‌است که از مقامش کنار نخواهد رفت.

هزاران معترض دراسلام‌آباد خواهان برکناری نخست‌وزیر پاکستان استند

حکومت پاکستان، می‌گوید که به حق شهروندان این کشور به اعتراض حرمت می‌گذارد؛ اما در برابر بی نظمی و آشوب به معترضان هشدار داده‌است.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از معترضان ضد حکومت پاکستان، پنج‌شنبه شب به شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان رسیدند تا در برابر حکومت این کشور اعتراض کنند.

این معترضان، حکومت عمران خان را در عملی ساختن وعده‌هایش به ناکامی متهم می‌سازند.

معترضان هم‌چنان ادعا دارند که عمران خان، نخست وزیر پاکستان در انتخابات تقلب کرده‌است و باید از مقامش کناره گیری کند.

ارشاد محمود، هوادار جمعیت علمای اسلام و یکی از این معترضان گفت: «به مردم گفته شده بود که یک پاکستان تازه ساخته خواهد شد. اما یک و نیم سال بعد، حکومت نتوانسته است این وعده را عملی بسازد. از همین رو تمامی احزاب مخالف می‌خواهد که این حکومت به علت ناکامی‌هایش استعفا بدهد. مردم از حق قانونی شان کار می‌گیرند و برای اعتراض به اینجا آمده‌اند.

در این میان، ادارۀ تنظیم امور رسانه‌ها که یک نهاد دولتی پاکستان است، پخش خبرهای اعتراض‌های این مخالفان حکومت را غیرقانونی اعلام کرده است و نیز حکومت پاکستان به تبلیغات بر ضد این راهپیمایی دست زده است.

تحریک انصاف پاکستان، وابسته به عمران‌خان، در صفحه رسمی تویترش از مخالفت برخی از مردم با این اعتراض‌ها سخن گفته‌‎است.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان که از سوی معترضان به تقلب در انتخابات و برخورداری از حمایت ارتش پاکستان متهم شده‌است این اتهام را نمی‌پذیرد و گفته‌است که از مقامش کنار نخواهد رفت.

هم‌رسانی کنید