تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار سازمان سیا به پاکستان دربارۀ لانه‎های هراس‎افگنان

پومپئو در یک نشست در «انجمن دفاع ملی رگان» در ایالت کالیفرنیا، به پاکستان هشدار داده‌است که برای ازمیان برداشتن لانه‌های هراس‌افگنان در خاکش اقدام کند وگرنه، امریکا برای نابودی آنان، «هراقدام ممکنی را انجام خواهد داد.»

او در پاسخ به پرسشی‌که ادارۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، چه کار را انجام دهد که پاکستان را متقاعد بسازد که به راهبردی تارۀ افغانستان، پابند باشد، گفت: «شما از طریق کمک به آنان شروع می‌کنید.»

مایک پومپئو افزود که قرار است جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا، به‌زودی به پاکستان برود تا «پیام رییس‌جمهور را به‌گونۀ روشن که چه انجام دهند، انتقال دهد. کاری را انجام دهند که ما در افغانستان آن‌را انجام می‌دهیم.»

او اضافه کرد که در صورتی‌که پاکستان خواست امریکا را رد کند، «در غیاب پاکستان اقدام خواهیم کرد تا مطمئن شویم که دیگر پناه‌گاه امنی وجود ندارد.»

متیس به روز دوشنبه به پاکستان سفر خواهد کرد و از مقام‎های این کشور خواهد خواست تا در مبارزه با هراس‌افگنی، جدی‌تر اقدام کنند.

او افزوده‌است که پاکستان باید ادعایش را مبنی‌بر عدم پشتیبانی از هراس‎افگنی ثابت بسازد.

هشدار سازمان سیا به پاکستان دربارۀ لانه‎های هراس‎افگنان

مایک پومپئو، رییس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، به پاکستان هشدار داده‌است که اگر اسلام‌آباد دربارۀ لانه‌های هراس‌افگنان در خاکش اقدام نکند، امریکا هر اقدام ممکنی را برای ازمیان برداشتن این لانه‌ها، انجام خواهد داد.

Thumbnail

پومپئو در یک نشست در «انجمن دفاع ملی رگان» در ایالت کالیفرنیا، به پاکستان هشدار داده‌است که برای ازمیان برداشتن لانه‌های هراس‌افگنان در خاکش اقدام کند وگرنه، امریکا برای نابودی آنان، «هراقدام ممکنی را انجام خواهد داد.»

او در پاسخ به پرسشی‌که ادارۀ دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، چه کار را انجام دهد که پاکستان را متقاعد بسازد که به راهبردی تارۀ افغانستان، پابند باشد، گفت: «شما از طریق کمک به آنان شروع می‌کنید.»

مایک پومپئو افزود که قرار است جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا، به‌زودی به پاکستان برود تا «پیام رییس‌جمهور را به‌گونۀ روشن که چه انجام دهند، انتقال دهد. کاری را انجام دهند که ما در افغانستان آن‌را انجام می‌دهیم.»

او اضافه کرد که در صورتی‌که پاکستان خواست امریکا را رد کند، «در غیاب پاکستان اقدام خواهیم کرد تا مطمئن شویم که دیگر پناه‌گاه امنی وجود ندارد.»

متیس به روز دوشنبه به پاکستان سفر خواهد کرد و از مقام‎های این کشور خواهد خواست تا در مبارزه با هراس‌افگنی، جدی‌تر اقدام کنند.

او افزوده‌است که پاکستان باید ادعایش را مبنی‌بر عدم پشتیبانی از هراس‎افگنی ثابت بسازد.

هم‌رسانی کنید