تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

هفتمن مرحلۀ انتخابات پارلمانی هند امروز آغاز شد

هفتمن مرحلۀ انتخابات پارلمانی هند، صبح امروز(یک‌شنبه، ۲۹ثور) آغاز شد.

این انتخابات، در بخش‌هایی از هفت ایالت این کشور برگزار شده‌اند. در این مرحلۀ انتخابات، ۹۱۸تن برای ۵۹ کرسی کاندید استند.

این انتخابات در اتراپرادیش، مادیاپره دیش، بنگال، جارکند، بیهار، همچال پرادیش، پنجاب و چند شهر دیگر هند برگزار شده‌است.

با برگزاری انتخابات امروز، روند هفت مرحله‌یی انتخابات هند پایان می‌یابد. قرار است نتایج این انتخابات به تاریخ بیست و سوم ماه روان میلادی اعلام شود.

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند از منطقۀ «ورانسی» هند نامزد این مرحلۀ انتخابات هند است.

گفته شده‌است که در انتخابات پارلمانی سراسری هند، ۹۰۰میلیون تن واجد شرایط رأی‌دهی استند.

 حزب کانگرس ملی هند، یگانه رقیب در برابر حزب بهاراتیاجانتا است.

جهان

هفتمن مرحلۀ انتخابات پارلمانی هند امروز آغاز شد

با برگزاری انتخابات امروز، روند هفت مرحله‌یی انتخابات هند پایان می‌یابد. قرار است نتایج این انتخابات به تاریخ بیست و سوم ماه روان میلادی اعلام شود.

تصویر بندانگشتی

هفتمن مرحلۀ انتخابات پارلمانی هند، صبح امروز(یک‌شنبه، ۲۹ثور) آغاز شد.

این انتخابات، در بخش‌هایی از هفت ایالت این کشور برگزار شده‌اند. در این مرحلۀ انتخابات، ۹۱۸تن برای ۵۹ کرسی کاندید استند.

این انتخابات در اتراپرادیش، مادیاپره دیش، بنگال، جارکند، بیهار، همچال پرادیش، پنجاب و چند شهر دیگر هند برگزار شده‌است.

با برگزاری انتخابات امروز، روند هفت مرحله‌یی انتخابات هند پایان می‌یابد. قرار است نتایج این انتخابات به تاریخ بیست و سوم ماه روان میلادی اعلام شود.

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند از منطقۀ «ورانسی» هند نامزد این مرحلۀ انتخابات هند است.

گفته شده‌است که در انتخابات پارلمانی سراسری هند، ۹۰۰میلیون تن واجد شرایط رأی‌دهی استند.

 حزب کانگرس ملی هند، یگانه رقیب در برابر حزب بهاراتیاجانتا است.

هم‌رسانی کنید