تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

هند از هفتادوسومین سال‌روز آزادی‌اش بزرگداشت کرد

حکومت و مردم هند، امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ اسد) از هفتادوسومین سال‌روز آزادی این کشور بزرگداشت کردند.

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در مراسم بزرگداشت از هفتاد و سومین سال‌روز آزادی این کشور، از تصمیم برای مدغم شدن کامل ایالت‌های جمو و کشمیر به هند دفاع کرد.

نرندرا مودی، گفت که حکومتش کاری را انجام داده‌است که باید هفتاد سال پیش انجام می‌شد.

مودی افزود: «مأموریتی که باید در هفتاد سال گذشته انجام می‌شد، پس از روی کار آمدن حکومت تازه انجام شد. حکومت هند، ماده‌های ۳۷۰ و ۳۵ قانون اساسی را در ظرف هفتاد روز حذف کرد. این کار با توافق هر دو مجلس هند انجام شد.»

حکومت و شهروندان هند در حالی از سالروز آزادی این کشور بزرگداشت کردند که تنش‌ها میان دهلی‌نو و اسلام‌آباد بر سر مسالۀ کشمیر اوج گرفته‌اند.

شماری از باشنده‌گان کشمیر زیر ادارۀ پاکستان، با بر افراشتن پرچم‌های سیاه روز آزادی هند را روز سیاه نامیدند.

اوزیر احمد، باشندۀ کشمیر زیر ادارۀ پاکستان گفت: «صبح امروز جنگده‌های هند به پرواز در آمدند و ما بالون‌های سیاه و پرچم‌های سیاه را به فضا پرتاب کردیم. زیرا ما این روز را روز سیاه می‌گوییم. مردم بر پرچم‌های هند، شعارهای ضد حکومت هند را نوشته‌اند.»

هند بیش از یک هفته پیش لایحه‌یی را تصویب کرد که بربنیاد آن ایالت جمو و کشمیر به هند مدغم می‌شوند. اما این کار حکومت هند، اعتراض‌هایی را در پاکستان بر انگیخته است.

جهان

هند از هفتادوسومین سال‌روز آزادی‌اش بزرگداشت کرد

حکومت و شهروندان هند در حالی از سالروز آزادی این کشور بزرگداشت کردند که تنش‌ها میان دهلی‌نو و اسلام‌آباد بر سر مسالۀ کشمیر اوج گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

حکومت و مردم هند، امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ اسد) از هفتادوسومین سال‌روز آزادی این کشور بزرگداشت کردند.

نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در مراسم بزرگداشت از هفتاد و سومین سال‌روز آزادی این کشور، از تصمیم برای مدغم شدن کامل ایالت‌های جمو و کشمیر به هند دفاع کرد.

نرندرا مودی، گفت که حکومتش کاری را انجام داده‌است که باید هفتاد سال پیش انجام می‌شد.

مودی افزود: «مأموریتی که باید در هفتاد سال گذشته انجام می‌شد، پس از روی کار آمدن حکومت تازه انجام شد. حکومت هند، ماده‌های ۳۷۰ و ۳۵ قانون اساسی را در ظرف هفتاد روز حذف کرد. این کار با توافق هر دو مجلس هند انجام شد.»

حکومت و شهروندان هند در حالی از سالروز آزادی این کشور بزرگداشت کردند که تنش‌ها میان دهلی‌نو و اسلام‌آباد بر سر مسالۀ کشمیر اوج گرفته‌اند.

شماری از باشنده‌گان کشمیر زیر ادارۀ پاکستان، با بر افراشتن پرچم‌های سیاه روز آزادی هند را روز سیاه نامیدند.

اوزیر احمد، باشندۀ کشمیر زیر ادارۀ پاکستان گفت: «صبح امروز جنگده‌های هند به پرواز در آمدند و ما بالون‌های سیاه و پرچم‌های سیاه را به فضا پرتاب کردیم. زیرا ما این روز را روز سیاه می‌گوییم. مردم بر پرچم‌های هند، شعارهای ضد حکومت هند را نوشته‌اند.»

هند بیش از یک هفته پیش لایحه‌یی را تصویب کرد که بربنیاد آن ایالت جمو و کشمیر به هند مدغم می‌شوند. اما این کار حکومت هند، اعتراض‌هایی را در پاکستان بر انگیخته است.

هم‌رسانی کنید