تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

هند با ملغا ساختن مادۀ قانون اساسی وضع ویژۀ کشمیر را پایان داد

حکومت هند با ملغا ساختن ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده‎است و دسترسی به انترنت در ایالت جمو و کشمیر نیز متوقف شده‌است.

حکومت هند می‌گوید که ایالت جمو و کشمیر را به دو بخش تقسیم خواهد کرد.

بربنیاد ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، وضع ویژه کشمیر به این معنا است که این منطقه نیمه خودمختار است و به جز روابط خارجی و اقتصاد کلان که باید زیر ادارۀ حکومت مرکزی باشند.

اما پاکستان که بر سر مالکیت کشمیر با هند اختلاف دارد، این کارهای هند را غیرقانونی می‌داند و آن‌ها را نکوهش می‌کند.

پس از ملغا شدن وضع ویژه کشمیر از سوی رییس‌جمهور هند، شمار نیروهای هندی در کشمیر افزایش یافته‌است.

امیت شاه، وزیر داخله هند با اعلام ملغا شدن وضع ویژه کشمیر، از تصمیم حکومت این کشور به تقسیم ایالت جمو و کشمیر به دو بخش "جمو و کشمیر" و "لداخ" سخن زده‌است.

او در این باره می‌گوید: "من اجازه می‌خواهم که قانون بازسازی جغرافیایی کشمیر دوباره برقرار شود. پیشنهاد می‌کنم که قانون ملاحظات سال ۲۰۰۴ دربارۀ کشمیر تعدیل شود."

پاکستان و هند تا کنون سه بار درگیر جنگ‌های خونینی شده‌اند که دو بار آن بر سر مالکیت کشمیر بودند.

ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند دربارۀ وضع ویژه کشمیر موارد زیر را در بر می‌گیرد. 

•    کشمیر قسماً خودمختار است

•    مجلس محلی کشمیر می‌تواند قوانین محلی را تصویب کند

•    تمامی ماده های قانون اساسی هند، در کشمیر قابل تطبیق نیستند

•    به جز باشنده‌گان بومی کشمیر، شهروندان دیگر هند حق اقامت همیشگی و خرید جایداد را در این منطقه ندارند

•    زنان کشمیری که با مردان غیربومی ازدواج کنند حق خرید زمین و خانه را ندارند

جهان

هند با ملغا ساختن مادۀ قانون اساسی وضع ویژۀ کشمیر را پایان داد

هشت هزار سرباز هندی به کشمیر فرستاده شده‌اند و نیروهای زمینی و هوایی این کشور به حالت آماده‌باش در آمده‌اند.

Thumbnail

حکومت هند با ملغا ساختن ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده‎است و دسترسی به انترنت در ایالت جمو و کشمیر نیز متوقف شده‌است.

حکومت هند می‌گوید که ایالت جمو و کشمیر را به دو بخش تقسیم خواهد کرد.

بربنیاد ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، وضع ویژه کشمیر به این معنا است که این منطقه نیمه خودمختار است و به جز روابط خارجی و اقتصاد کلان که باید زیر ادارۀ حکومت مرکزی باشند.

اما پاکستان که بر سر مالکیت کشمیر با هند اختلاف دارد، این کارهای هند را غیرقانونی می‌داند و آن‌ها را نکوهش می‌کند.

پس از ملغا شدن وضع ویژه کشمیر از سوی رییس‌جمهور هند، شمار نیروهای هندی در کشمیر افزایش یافته‌است.

امیت شاه، وزیر داخله هند با اعلام ملغا شدن وضع ویژه کشمیر، از تصمیم حکومت این کشور به تقسیم ایالت جمو و کشمیر به دو بخش "جمو و کشمیر" و "لداخ" سخن زده‌است.

او در این باره می‌گوید: "من اجازه می‌خواهم که قانون بازسازی جغرافیایی کشمیر دوباره برقرار شود. پیشنهاد می‌کنم که قانون ملاحظات سال ۲۰۰۴ دربارۀ کشمیر تعدیل شود."

پاکستان و هند تا کنون سه بار درگیر جنگ‌های خونینی شده‌اند که دو بار آن بر سر مالکیت کشمیر بودند.

ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند دربارۀ وضع ویژه کشمیر موارد زیر را در بر می‌گیرد. 

•    کشمیر قسماً خودمختار است

•    مجلس محلی کشمیر می‌تواند قوانین محلی را تصویب کند

•    تمامی ماده های قانون اساسی هند، در کشمیر قابل تطبیق نیستند

•    به جز باشنده‌گان بومی کشمیر، شهروندان دیگر هند حق اقامت همیشگی و خرید جایداد را در این منطقه ندارند

•    زنان کشمیری که با مردان غیربومی ازدواج کنند حق خرید زمین و خانه را ندارند

هم‌رسانی کنید