تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند در آمار مبتلایان ویروس کرونا از برازیل پیشی گرفت

هند روز دوشنبه (۱۷ سنبله) با افزایش شمار بیماران کووید نزده، از برازیل پیشی گرفت و اکنون دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتلایان این بیماری را دارد.

با وجود افزایش شمار مبتلایان، حکومت این کشور خدمات حمل و نقل ونقل  به شمول خط آهن را از سر گرفته‌است و اعلام کرده‌است که به زودی تاج محل نیز، از شاهکارهای توریستی باز خواهد کرد.

تنها روز دوشنبه، این کشور از ثبت بیش از ۹۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داد.

با ثبت این آمار، شمار مبتلایان در هند به بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده‎است.

تاکنون بیش از ۷۲ هزار تن دیگر در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، جان باخته‌اند.

بر بنیاد گزارش رویترز، احتمال می‌رود که شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در این کشور تا یک ماه دیگر، بیشتر از امریکا شود.

شمارمبتلایان کووید نزده در امریکا به بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده‌است و نزدیک به ۱۹۰هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

امریکا با بیشترین آمار جان باخته‌گان و مبتلایان بیماریک کووید نزده در جهان، در جایگاۀ نخست قرار دارد.

برازیل نیز با داشتن بیش از ۴ میلیون و ۱۴۷ هزار مبتلا و بیش از ۱۲۶ هزار جان باخته‌گان، در جایگاۀ دوم قرار دارد.

شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در جهان تاکنون به بیش از ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزارتن رسیده‌است و نیز بیش از ۸۹۲ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هند در آمار مبتلایان ویروس کرونا از برازیل پیشی گرفت

هند روز دوشنبه از ثبت بیش از ۹۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داد.

Thumbnail

هند روز دوشنبه (۱۷ سنبله) با افزایش شمار بیماران کووید نزده، از برازیل پیشی گرفت و اکنون دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتلایان این بیماری را دارد.

با وجود افزایش شمار مبتلایان، حکومت این کشور خدمات حمل و نقل ونقل  به شمول خط آهن را از سر گرفته‌است و اعلام کرده‌است که به زودی تاج محل نیز، از شاهکارهای توریستی باز خواهد کرد.

تنها روز دوشنبه، این کشور از ثبت بیش از ۹۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داد.

با ثبت این آمار، شمار مبتلایان در هند به بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده‎است.

تاکنون بیش از ۷۲ هزار تن دیگر در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، جان باخته‌اند.

بر بنیاد گزارش رویترز، احتمال می‌رود که شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در این کشور تا یک ماه دیگر، بیشتر از امریکا شود.

شمارمبتلایان کووید نزده در امریکا به بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده‌است و نزدیک به ۱۹۰هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

امریکا با بیشترین آمار جان باخته‌گان و مبتلایان بیماریک کووید نزده در جهان، در جایگاۀ نخست قرار دارد.

برازیل نیز با داشتن بیش از ۴ میلیون و ۱۴۷ هزار مبتلا و بیش از ۱۲۶ هزار جان باخته‌گان، در جایگاۀ دوم قرار دارد.

شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در جهان تاکنون به بیش از ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزارتن رسیده‌است و نیز بیش از ۸۹۲ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید