تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

واکنش امریکا به افزایش مالیات فرانسه بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی

امریکا می گوید که افزایش مالیات را بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی از سوی فرانسه پاسخ مناسب خواهد داد.

فرانسه بر شرکت‌های گوکل و فیسبوک سه درصد مالیات وضع کرده است.

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا در یک پیام تویتری‌اش این کار رییس جمهور فرانسه را یک حماقت گفته است.

دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا افزایش مالیات بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی را از سوی فرانسه انتقاد می‌کند و این کار فرانسه را نادرست می‌داند.

رییس جمهور امریکا می‌گوید که واشنگتن به زودی پاسخ مناسب را در این باره به پاریس خواهد داد.

به تازه‌گی فرانسه بر شرکت‌های بزرگ فن‌آوری امریکایی مانند فیس بوک و گوکل که در آمد این شرکت ها بالاتر از ۷۵۰ میلیون دالر در سال است مالیات سه درصدی وضع کرده است. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایاالات متحده امریکا گفت: «فرانسه بر شرکت‌های ما مالیات وضع کرده است، شما می‌دانید که این یک کار نادرست است، فرانسه یک کار نادرست انجام داده است، آنان نباید این کار را می‌کردند، ما در این باره یک کاری انجام خواهیم داد.»

فرانسه در حالی بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی مالیات سه درصدی وضع کرده است که این گونه شرکت‌ها در جهان یا مالیه نمی‌پردازند و اگر می‌پردازند هم بسیار اندک است.

با این همه شاید ایالات متحده امریکا مالیات را بر شراب فرانسه‌یی وضع خواهد کرد.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفت: «ما بزودی کارهای در برابر آن عمکرد مان را اعلام خواهیم کرد. ما می‌بینیم که چه رخ خواهد داد، اما آنان برما مالیات وضع کردند، ما می‌گوییم که این کار را نکنید، ما بر شرکت‌های مان مالیات وضع کرده ایم، شما بر شرکت‌های مان مالیات وضع نکنید.»

از هنگام روی کار آمدن دانلد ترمپ همچون رییس جمهور امریکا، او اختلاف‌های را بر سرتعرفه‌های فولاد و المونیم با چین و کشورهای اروپایی نیز به میان آورده است.

اکنون این کشور گواه تنش‌های بازرگانی با چین است و بسیاری از کشورهای جهان می‌گویند که اگر این تنش‌های افزایش یابند، خطرهای را بر بازرگانی در جهان به بار خواهد آورد. 

جهان

واکنش امریکا به افزایش مالیات فرانسه بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی

دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا افزایش مالیات بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی را یک کار نادرست می‌داند.

Thumbnail

امریکا می گوید که افزایش مالیات را بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی از سوی فرانسه پاسخ مناسب خواهد داد.

فرانسه بر شرکت‌های گوکل و فیسبوک سه درصد مالیات وضع کرده است.

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا در یک پیام تویتری‌اش این کار رییس جمهور فرانسه را یک حماقت گفته است.

دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا افزایش مالیات بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی را از سوی فرانسه انتقاد می‌کند و این کار فرانسه را نادرست می‌داند.

رییس جمهور امریکا می‌گوید که واشنگتن به زودی پاسخ مناسب را در این باره به پاریس خواهد داد.

به تازه‌گی فرانسه بر شرکت‌های بزرگ فن‌آوری امریکایی مانند فیس بوک و گوکل که در آمد این شرکت ها بالاتر از ۷۵۰ میلیون دالر در سال است مالیات سه درصدی وضع کرده است. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایاالات متحده امریکا گفت: «فرانسه بر شرکت‌های ما مالیات وضع کرده است، شما می‌دانید که این یک کار نادرست است، فرانسه یک کار نادرست انجام داده است، آنان نباید این کار را می‌کردند، ما در این باره یک کاری انجام خواهیم داد.»

فرانسه در حالی بر شرکت‌های فن‌آوری امریکایی مالیات سه درصدی وضع کرده است که این گونه شرکت‌ها در جهان یا مالیه نمی‌پردازند و اگر می‌پردازند هم بسیار اندک است.

با این همه شاید ایالات متحده امریکا مالیات را بر شراب فرانسه‌یی وضع خواهد کرد.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفت: «ما بزودی کارهای در برابر آن عمکرد مان را اعلام خواهیم کرد. ما می‌بینیم که چه رخ خواهد داد، اما آنان برما مالیات وضع کردند، ما می‌گوییم که این کار را نکنید، ما بر شرکت‌های مان مالیات وضع کرده ایم، شما بر شرکت‌های مان مالیات وضع نکنید.»

از هنگام روی کار آمدن دانلد ترمپ همچون رییس جمهور امریکا، او اختلاف‌های را بر سرتعرفه‌های فولاد و المونیم با چین و کشورهای اروپایی نیز به میان آورده است.

اکنون این کشور گواه تنش‌های بازرگانی با چین است و بسیاری از کشورهای جهان می‌گویند که اگر این تنش‌های افزایش یابند، خطرهای را بر بازرگانی در جهان به بار خواهد آورد. 

هم‌رسانی کنید