تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

وزیرخارجۀ پاکستان: از هند در دادگاۀ عدالت جهانی شکایت می‌کنیم

در پی تنش‌ها میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو بر سر کشمیر، شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که از هند در دادگاۀ عدالت جهانی شکایت می‌کند.

قریشی، گفته‌است که اسلام‌آباد تصمیم گرفته‌است تا مسلۀ کشمیر را به دادگاه عدالت جهانی بکشاند تا به گفتۀ او دست هند از مداخله در کشمیر کوتاه شود.

در حدود یک ماه پیش، پس از آن‌که تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند تمام اختیارات ویژۀ کشمیر را لغو کرد.

هند، دو مادۀ قانون اساسی این کشور را لغو کرد که بر مبنی آن، این منطقه دیگر خود مختار نیست و نیز باشنده‌گان هند می‌توانند در کشمیر جایداد بخرند.

این کار هند، واکنش‌های مقام‌های پاکستانی و اعتراض‌های مردم پاکستان را برانگیخته است.

پاکستان، این کار هند را مداخلۀ آشکار می‌داند و می‌گوید که این کشور حق ندارد در منطقۀ مورد منازعه، قوانین خودش را تطبیق کند.

جهان

وزیرخارجۀ پاکستان: از هند در دادگاۀ عدالت جهانی شکایت می‌کنیم

در حدود یک ماه پیش، پس از آن‌که تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند تمام اختیارات ویژۀ کشمیر را لغو کرد.

تصویر بندانگشتی

در پی تنش‌ها میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو بر سر کشمیر، شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که از هند در دادگاۀ عدالت جهانی شکایت می‌کند.

قریشی، گفته‌است که اسلام‌آباد تصمیم گرفته‌است تا مسلۀ کشمیر را به دادگاه عدالت جهانی بکشاند تا به گفتۀ او دست هند از مداخله در کشمیر کوتاه شود.

در حدود یک ماه پیش، پس از آن‌که تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند تمام اختیارات ویژۀ کشمیر را لغو کرد.

هند، دو مادۀ قانون اساسی این کشور را لغو کرد که بر مبنی آن، این منطقه دیگر خود مختار نیست و نیز باشنده‌گان هند می‌توانند در کشمیر جایداد بخرند.

این کار هند، واکنش‌های مقام‌های پاکستانی و اعتراض‌های مردم پاکستان را برانگیخته است.

پاکستان، این کار هند را مداخلۀ آشکار می‌داند و می‌گوید که این کشور حق ندارد در منطقۀ مورد منازعه، قوانین خودش را تطبیق کند.

هم‌رسانی کنید