Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر دفاع امریکا به عربستان سعودی رسید

مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۲۹ میزان) به عربستان سعودی رسیده است. 

قرار است او با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و ولیعهدش، محمد بن سلمان دیدار کند.

این نخستین سفر آقای اسپر به عربستان، همچون وزیر امریکا است. 

این مقام امریکایی پیش از رفتن به عربستان، گفته است که ممکن است شماری از نیروهای امریکایی در سوریه بمانند تا از افتادن اختیار چاه های نفت این کشور به دست داعش، جلوگیری کنند. 

تنش های ایران با عربستان سعودی نیز از موضوعات مورد گفتگو میان وزیر دفاع امریکا و مقام های عربستانی خواهد بود.

در ماه ها اخیر، تنش بین ایران و عربستان سعودی افزایش یافته است، به ویژۀ پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در شرق این کشور.

عربستان ایران را درحمله به تأسیسات این کشور متهم کرد، اما ایران هر گونه دست داشتن در حمله را، رد کرد.

وزیر دفاع امریکا به عربستان سعودی رسید

تصویر بندانگشتی

مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۲۹ میزان) به عربستان سعودی رسیده است. 

قرار است او با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و ولیعهدش، محمد بن سلمان دیدار کند.

این نخستین سفر آقای اسپر به عربستان، همچون وزیر امریکا است. 

این مقام امریکایی پیش از رفتن به عربستان، گفته است که ممکن است شماری از نیروهای امریکایی در سوریه بمانند تا از افتادن اختیار چاه های نفت این کشور به دست داعش، جلوگیری کنند. 

تنش های ایران با عربستان سعودی نیز از موضوعات مورد گفتگو میان وزیر دفاع امریکا و مقام های عربستانی خواهد بود.

در ماه ها اخیر، تنش بین ایران و عربستان سعودی افزایش یافته است، به ویژۀ پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در شرق این کشور.

عربستان ایران را درحمله به تأسیسات این کشور متهم کرد، اما ایران هر گونه دست داشتن در حمله را، رد کرد.

هم‌رسانی کنید