تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ویروس کرونا؛ پخش خبرهای جعلی در ایران جان صدها تن را گرفت

پخش خبرهای جعلی در باره درمان بیماری کووید نزده در ایران، باعث مرگ صدها تن در این کشور شده‌است. 

پیش از این خبرهای جعلی نشر شدند که گویا نوشیدن الکول می‌تواند از مبتلاشدن به کرونا جلوگیری کند. 

اما، وزارت بهداشت ایران می‌گوید که نوشیدن الکول در کشور ۴۸۰ تن را به کام مرگ فرو برده‌است. 

یک مشاور وزارت بهداشت ایران می‌گوید که تاکنون بیش از ۲۸۰۰ تن از شهروندان این کشور با نوشیدن الکول، مسموم شده‌اند. 

این مشاور وزارت بهداشت ایران، آوازه‌ها را درباره نابودی ویروس کرونا با الکول دروغ و غیر علمی می‌داند و از افزایش شمار مسموم شده‌گان و مرگ و میر برخاسته از نوشیدن الکول در ایران ابراز نگرانی می‌کند. 

هر چند فروش و نوشیدن الکول در ایران ممنوع است؛ اما خبرهای جعلی در باره نابود شدن ویروس کرونا در بدن با الکول در رسانه‌های اجتماعی، برخی از مردم را تشویق کرده‌اند که الکول بنوشند. 

در خبرهای جعلی‌یی که در ایران در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند، گفته شده بود که یک آموزگار بریتانیایی و دیگران توانسته‌اند که با نوشیدن الکول و عسل، ویروس کرونا را در بدن‌های شان نابود بسازند. 

با گسترش کارگیری از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکول، برخی از مردم فکر کردند که با نوشیدن الکول با فیصدی بلندتر، در برابر ویروس کرونا مصوون خواهند ماند. 

نوشیدن از الکول در ایران به اندازه‌یی افزایش یافته‌است که در دو ولایت این کشور، شمار مرگ و میر برخاسته از الکول سمی، بیشتر از شمار قربانیان ویروس کرونا بوده‌است. 

پخش خبرهای جعلی در رسانه های اجتماعی، یکی از دشواری‌های بزرگ فرا راه روندهای بزرگ مانند انتخابات‌ها و اکنون بیماری کووید نزده است. 

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده‌است که خبرهای جعلی می‌توانند روند مبارزه را با این بیماری مختل بسازند.

ایران آسیب دیده‌ترین کشور در خاور میانه از ویروس کرونا است.

پس از ایالات متحده، ایتالیا، چین، اسپانیا، آلمان و فرانسه، ایران بیشترین شمار مبتلایان را به بیماری کووید نزده دارد.

شمار قربانیان کرونا در ایران از ۲۳۰۰ تن گذشته‌است و ۳۲ هزار تن دیگر به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند.

جهان

ویروس کرونا؛ پخش خبرهای جعلی در ایران جان صدها تن را گرفت

شمار قربانیان کرونا در ایران از ۲۳۰۰ تن گذشته‌است و ۳۲ هزار تن دیگر به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

پخش خبرهای جعلی در باره درمان بیماری کووید نزده در ایران، باعث مرگ صدها تن در این کشور شده‌است. 

پیش از این خبرهای جعلی نشر شدند که گویا نوشیدن الکول می‌تواند از مبتلاشدن به کرونا جلوگیری کند. 

اما، وزارت بهداشت ایران می‌گوید که نوشیدن الکول در کشور ۴۸۰ تن را به کام مرگ فرو برده‌است. 

یک مشاور وزارت بهداشت ایران می‌گوید که تاکنون بیش از ۲۸۰۰ تن از شهروندان این کشور با نوشیدن الکول، مسموم شده‌اند. 

این مشاور وزارت بهداشت ایران، آوازه‌ها را درباره نابودی ویروس کرونا با الکول دروغ و غیر علمی می‌داند و از افزایش شمار مسموم شده‌گان و مرگ و میر برخاسته از نوشیدن الکول در ایران ابراز نگرانی می‌کند. 

هر چند فروش و نوشیدن الکول در ایران ممنوع است؛ اما خبرهای جعلی در باره نابود شدن ویروس کرونا در بدن با الکول در رسانه‌های اجتماعی، برخی از مردم را تشویق کرده‌اند که الکول بنوشند. 

در خبرهای جعلی‌یی که در ایران در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند، گفته شده بود که یک آموزگار بریتانیایی و دیگران توانسته‌اند که با نوشیدن الکول و عسل، ویروس کرونا را در بدن‌های شان نابود بسازند. 

با گسترش کارگیری از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکول، برخی از مردم فکر کردند که با نوشیدن الکول با فیصدی بلندتر، در برابر ویروس کرونا مصوون خواهند ماند. 

نوشیدن از الکول در ایران به اندازه‌یی افزایش یافته‌است که در دو ولایت این کشور، شمار مرگ و میر برخاسته از الکول سمی، بیشتر از شمار قربانیان ویروس کرونا بوده‌است. 

پخش خبرهای جعلی در رسانه های اجتماعی، یکی از دشواری‌های بزرگ فرا راه روندهای بزرگ مانند انتخابات‌ها و اکنون بیماری کووید نزده است. 

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده‌است که خبرهای جعلی می‌توانند روند مبارزه را با این بیماری مختل بسازند.

ایران آسیب دیده‌ترین کشور در خاور میانه از ویروس کرونا است.

پس از ایالات متحده، ایتالیا، چین، اسپانیا، آلمان و فرانسه، ایران بیشترین شمار مبتلایان را به بیماری کووید نزده دارد.

شمار قربانیان کرونا در ایران از ۲۳۰۰ تن گذشته‌است و ۳۲ هزار تن دیگر به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند.

هم‌رسانی کنید