Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پس از پنج ماه نخستین هواپیمای مسافرتی از امارات به ایران رسید

پس از پنج ماه، نخستین هواپیمای مسافرتی از امارات متحدۀ عربی به میدان هوایی بین‌المللی تهران نشست کرد.

پنج ماه پیش، دو مسافر ایرانی که در یک هواپیما عازم امارات بودند بیمار کوویدنزده تشخیص شدند و پس از آن امارات پروازها را به ایران قطع کرد.

اکنون تمامی مسافران باید تدابیر بهداشتی را در میدان هوایی تهران مراعات کنند و در کنار این تدابیر، مسافران در این میدان هوایی باید آزمایش کرونا نیز بدهند.

به نظر می‌رسد که با وجود گسترش ویروس کرونا در ایران و برخی از کشورهای دیگر، شرکت‌های هوایی به از سر گیری پروازهای شان تمایل دارند.

ایران از ۲۶۹هزار رویداد مثبت ویروس کرونا و مرگ ۱۳هزار و ۷۰۰ تن از بیماران خبر داده‌است. اما شمار بزرگی از بیماران کوویدنزده در ایران بهبود یافته‌اند.

پس از پنج ماه نخستین هواپیمای مسافرتی از امارات به ایران رسید

نهادهای پیگیر پروازهای مسافرتی ایران می‌گویند که به علت شیوع ویروس کرونا شاید ۴۵ میلیون تن از کارمندان این بخش کارهای شان را از دست بدهند.

تصویر بندانگشتی

پس از پنج ماه، نخستین هواپیمای مسافرتی از امارات متحدۀ عربی به میدان هوایی بین‌المللی تهران نشست کرد.

پنج ماه پیش، دو مسافر ایرانی که در یک هواپیما عازم امارات بودند بیمار کوویدنزده تشخیص شدند و پس از آن امارات پروازها را به ایران قطع کرد.

اکنون تمامی مسافران باید تدابیر بهداشتی را در میدان هوایی تهران مراعات کنند و در کنار این تدابیر، مسافران در این میدان هوایی باید آزمایش کرونا نیز بدهند.

به نظر می‌رسد که با وجود گسترش ویروس کرونا در ایران و برخی از کشورهای دیگر، شرکت‌های هوایی به از سر گیری پروازهای شان تمایل دارند.

ایران از ۲۶۹هزار رویداد مثبت ویروس کرونا و مرگ ۱۳هزار و ۷۰۰ تن از بیماران خبر داده‌است. اما شمار بزرگی از بیماران کوویدنزده در ایران بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید