تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

پوتین: روسیه به موشک‌های مافوق صدا دست یافته است

ولادیمیرپوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که کشورش به موشک‌های مافوق صدا دست یافته است.

به گفتۀ رییس جمهور روسیه، این موشک‌ها که کلاهک‌های هسته‌یی نیز دارند به گونۀ موفقانه به آزمایش گرفته شده‌اند.

دولادیمیرپوتین می‌گوید که این موشک‌ها در سال آینده به زرادخانۀ موشکی روسیه افزوده خواهد شد: آ«از سال آینده – ۲۰۱۹ – ارتش روسیه به موشک‌های میان قاره‌یی جدید دست خواهند یافت... این یک رخداد بزرگ در زنده‌گی نیروهای مسلح و این کشور است؛ روسیه بک سلاح ستراتیژیک جدید دست یافته است.»

به گفتۀ پوتین، روسیه نخستین کشوری است که به این گونه موشک‌ها دست یافته است.

جهان

پوتین: روسیه به موشک‌های مافوق صدا دست یافته است

به گفتۀ رییس جمهور روسیه، این موشک‌ها که کلاهک‌های هسته‌یی نیز دارند به گونۀ موفقانه به آزمایش گرفته شده‌اند.

Thumbnail

ولادیمیرپوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که کشورش به موشک‌های مافوق صدا دست یافته است.

به گفتۀ رییس جمهور روسیه، این موشک‌ها که کلاهک‌های هسته‌یی نیز دارند به گونۀ موفقانه به آزمایش گرفته شده‌اند.

دولادیمیرپوتین می‌گوید که این موشک‌ها در سال آینده به زرادخانۀ موشکی روسیه افزوده خواهد شد: آ«از سال آینده – ۲۰۱۹ – ارتش روسیه به موشک‌های میان قاره‌یی جدید دست خواهند یافت... این یک رخداد بزرگ در زنده‌گی نیروهای مسلح و این کشور است؛ روسیه بک سلاح ستراتیژیک جدید دست یافته است.»

به گفتۀ پوتین، روسیه نخستین کشوری است که به این گونه موشک‌ها دست یافته است.

هم‌رسانی کنید