تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پوتین رییس جمهور روسیه شد

ولادیمیر پوتین و حامیانش، پیروزی او را درانتخابات ریاست جمهوری روسیه جشن گرفتند.

با این پیروزی، آقای پوتین برای سومین بار رییس جمهور روسیه می ‌شود. او در چهار سال گذشته، نُخست وزیر روسیه بود.

مسؤولان انتخابات در روسیه روز دوشنبه درنشستی خبری اعلام کرده اند که بیشتر آرای انتخابات ریاست جمهوری روسیه شمرده شده و ولادیمیر پوتین توانسته است ۶۴ درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

آقای پوتین در جمع حامیان خود درمسکو گفته است که در رقابتی آزاد و منصفانه، پیروز شده است.

پوتین گفته است که شهروندان روسیه بر بنیاد مسؤولیت های شان عمل می کنند و می افزاید که شمار بزرگ از شهروندان روسیه به وی رأی داده اند.

در همین حال، مخالفان حکومت پوتین، انتخابات ریاست جمهوری روسیه را یک تقلب می دانند. هم زمان با این، ناظران گفته اند که زود است تا در بارۀ تقلب های انتخاباتی سخن زد.

گذشته از آن که میلیون ها شهروند روسیه به روز چهارم مارچ برای گزینش یک رییس جمهور تازۀ به مرکز های رأی گیری رفتند، شماری از مقام های بلندپایۀ کاخ کرملین، به ویژه دیمتری مدویدف، رییس جمهور کنونی روسیه و پوتین، نُخست وزیر این کشور نیز به پای صندوق های رأی رفتند.

ازین میان، پوتین، یک جا با لودمیلا، همسرش با رفتن به مرکز رأی گیری در مرکز شهر مسکو، رأی شان را به صندوق رأی گیری انداختند. پوتین، که یکی از نامزدان برجستۀ انتخابات ریاست جمهوری روسیه به شمار می رود، انتظار دارد که تعداد زیادی از شهروندان روسیه به وی رأی خواهند داد.

پوتین رییس جمهور روسیه شد

ولادیمیر پوتین و حامیانش، پیروزی او را درانتخابات ریاست جمهوری روسیه جشن گرفتند.
با این پیروزی،

Thumbnail

ولادیمیر پوتین و حامیانش، پیروزی او را درانتخابات ریاست جمهوری روسیه جشن گرفتند.

با این پیروزی، آقای پوتین برای سومین بار رییس جمهور روسیه می ‌شود. او در چهار سال گذشته، نُخست وزیر روسیه بود.

مسؤولان انتخابات در روسیه روز دوشنبه درنشستی خبری اعلام کرده اند که بیشتر آرای انتخابات ریاست جمهوری روسیه شمرده شده و ولادیمیر پوتین توانسته است ۶۴ درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

آقای پوتین در جمع حامیان خود درمسکو گفته است که در رقابتی آزاد و منصفانه، پیروز شده است.

پوتین گفته است که شهروندان روسیه بر بنیاد مسؤولیت های شان عمل می کنند و می افزاید که شمار بزرگ از شهروندان روسیه به وی رأی داده اند.

در همین حال، مخالفان حکومت پوتین، انتخابات ریاست جمهوری روسیه را یک تقلب می دانند. هم زمان با این، ناظران گفته اند که زود است تا در بارۀ تقلب های انتخاباتی سخن زد.

گذشته از آن که میلیون ها شهروند روسیه به روز چهارم مارچ برای گزینش یک رییس جمهور تازۀ به مرکز های رأی گیری رفتند، شماری از مقام های بلندپایۀ کاخ کرملین، به ویژه دیمتری مدویدف، رییس جمهور کنونی روسیه و پوتین، نُخست وزیر این کشور نیز به پای صندوق های رأی رفتند.

ازین میان، پوتین، یک جا با لودمیلا، همسرش با رفتن به مرکز رأی گیری در مرکز شهر مسکو، رأی شان را به صندوق رأی گیری انداختند. پوتین، که یکی از نامزدان برجستۀ انتخابات ریاست جمهوری روسیه به شمار می رود، انتظار دارد که تعداد زیادی از شهروندان روسیه به وی رأی خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره