تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پومپیو: ایران ازقطع‌‎نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سرکشی می‌کند

مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید ایران از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر شبکۀ القاعده، افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا سرکشی می‌کند.

آقای پومپیو، در سخنرانی‌اش در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در بارۀ برنامه‌های موشکی ایران، از ادامۀ تلاش‌های ایران برای دست یابی به سلاح‌های هسته‌یی هشدار داد.

او ایران را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در کشورهای جهان به ویژه افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور به شبکۀ القاعده پناه می‌دهد و نیز برای طالبان در افغانستان جنگ‌افزار فراهم می‌سازد.

پومپیو گفت: «این کشوری است که از چندین قطع‌نامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول قطع‌نامه‌ها دربارۀ القاعده، افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا پیروی نمی‌کند. ایران، القاعده را پناه می‌دهد، شورشیان طالب را در افغانستان پشتیبانی می‌کند، هراس افگنان را در لبنان مجهز می‌کند، تجارت غیرقانونی را ازبهر منفعت الشباب زمینه سازی می‌کند و شورشیان شیعی را در عراق آموزش می‌دهد و آنان را تجهیز می‌کند.»

به تازه‌گی، مقام‌های امنیتی و محلی درغزنی، اعلام کردند که از یک خانه در این ولایت مقداری سلاح و مهمات ساخت ایران به دست آمده است و نیز از یک انفجار سلاح‌های ساخت ایران جلوگیری کرده‌اند.

ایران، پیش از این بارها از سوی مقام‌های امریکایی به پشتیبانی از طالبان متهم شده‌است.
اما ایران پشتیبانی از طالبان را رد کرده است و طالبان نیز دریافت کمک از تهران را نپذیرفته‌اند.
 

پومپیو: ایران ازقطع‌‎نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سرکشی می‌کند

به تازه‌گی، مقام‌های امنیتی و محلی درغزنی، اعلام کردند که از یک خانه در این ولایت مقداری سلاح و مهمات ساخت ایران به دست آمده است و نیز از یک انفجار سلاح‌های ساخت ایران جلوگیری کرده‌اند.

Thumbnail

مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید ایران از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر شبکۀ القاعده، افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا سرکشی می‌کند.

آقای پومپیو، در سخنرانی‌اش در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در بارۀ برنامه‌های موشکی ایران، از ادامۀ تلاش‌های ایران برای دست یابی به سلاح‌های هسته‌یی هشدار داد.

او ایران را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در کشورهای جهان به ویژه افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور به شبکۀ القاعده پناه می‌دهد و نیز برای طالبان در افغانستان جنگ‌افزار فراهم می‌سازد.

پومپیو گفت: «این کشوری است که از چندین قطع‌نامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول قطع‌نامه‌ها دربارۀ القاعده، افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا پیروی نمی‌کند. ایران، القاعده را پناه می‌دهد، شورشیان طالب را در افغانستان پشتیبانی می‌کند، هراس افگنان را در لبنان مجهز می‌کند، تجارت غیرقانونی را ازبهر منفعت الشباب زمینه سازی می‌کند و شورشیان شیعی را در عراق آموزش می‌دهد و آنان را تجهیز می‌کند.»

به تازه‌گی، مقام‌های امنیتی و محلی درغزنی، اعلام کردند که از یک خانه در این ولایت مقداری سلاح و مهمات ساخت ایران به دست آمده است و نیز از یک انفجار سلاح‌های ساخت ایران جلوگیری کرده‌اند.

ایران، پیش از این بارها از سوی مقام‌های امریکایی به پشتیبانی از طالبان متهم شده‌است.
اما ایران پشتیبانی از طالبان را رد کرده است و طالبان نیز دریافت کمک از تهران را نپذیرفته‌اند.
 

هم‌رسانی کنید