تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین توانایی‌های نظامی‌‌اش را گسترش می‌دهد

لی کی کيانگ، نخست‌وزیر چین، امروز (دوشنبه، ۱۴حوت) در نشست کانگرس حزب حاکم کمونیست این کشور می‌گوید که چین، تمامی جنبه‌های ارتش‌ خود را توسعه خواهد داد.

آقای کی‌کيانگ، در سخنرانی‌ای در نشست دوهفته‌یی گشایش کانگرس این کشور، گفت: «چین تمام جنبه‌های آموزش نظامی و آماده‌گی برای جنگ را ارتقا خواهد داد و به‌گونۀ قاطع و پایدار از حاکمیت ملی، امنیت و منافع انکشافی، محافظت خواهد کرد.»

او افزود: «با توجه به تغییرات ژرف در محیط امنیت ملی، رهبری مطلق ارتش باید توسط حزب کمونیست حاکم، نظارت شود و وحدت میان دولت، ارتش و مردم، باید همیشه هم‌مانند سنگ نیرومند بماند.»

بربنیاد گزارشی‌که در آغاز کار مجلس نماینده‌گان این کشور منشتر شد، بودجۀ دفاعی سالانۀ سال ۲۰۱۸میلادی این کشور، به ۱۱.۱تریلیون یوان (۱۷۵میلیارد دالر) خواهد رسید.

در نشست کانگرس حزب کمونیست چین، نزدیک به سه‌هزار نماینده از سراسر این کشور، شرکت کردند.

در کنار تأکید بر توسعه نظامی چین، انتظار می‌رود که نماینده‌گان این کانگرس به تعدیل قانون اساسی و ملغاساختن یک بند آن‌که دورۀ ریاست‌جمهوری را به دودورۀ پنج‌ساله محدود می‌سازد، رأی دهند.

این در حالی است که چین با نگرانی اختلاف های احتمالی با ایالات متحده در منطقه، هزینه‌های ارتش این کشور را بلند می‌برند، چیزی‌که منابع دفاعی و دیپلمات‌ها آن‌را هم‌مانند یک کارزار لابیگری برای هزینه‌ یی بیشتر می‌دانند.

چین توانایی‌های نظامی‌‌اش را گسترش می‌دهد

پس‌از آن‌که چین از گسترش‌ توانایی‌های نظامی‌ این کشور خبر داد، کشورها در سرتاسر جهان به‌دنبال دست‌یابی به اهداف راهبردی این کشور شده‌اند.

Thumbnail

لی کی کيانگ، نخست‌وزیر چین، امروز (دوشنبه، ۱۴حوت) در نشست کانگرس حزب حاکم کمونیست این کشور می‌گوید که چین، تمامی جنبه‌های ارتش‌ خود را توسعه خواهد داد.

آقای کی‌کيانگ، در سخنرانی‌ای در نشست دوهفته‌یی گشایش کانگرس این کشور، گفت: «چین تمام جنبه‌های آموزش نظامی و آماده‌گی برای جنگ را ارتقا خواهد داد و به‌گونۀ قاطع و پایدار از حاکمیت ملی، امنیت و منافع انکشافی، محافظت خواهد کرد.»

او افزود: «با توجه به تغییرات ژرف در محیط امنیت ملی، رهبری مطلق ارتش باید توسط حزب کمونیست حاکم، نظارت شود و وحدت میان دولت، ارتش و مردم، باید همیشه هم‌مانند سنگ نیرومند بماند.»

بربنیاد گزارشی‌که در آغاز کار مجلس نماینده‌گان این کشور منشتر شد، بودجۀ دفاعی سالانۀ سال ۲۰۱۸میلادی این کشور، به ۱۱.۱تریلیون یوان (۱۷۵میلیارد دالر) خواهد رسید.

در نشست کانگرس حزب کمونیست چین، نزدیک به سه‌هزار نماینده از سراسر این کشور، شرکت کردند.

در کنار تأکید بر توسعه نظامی چین، انتظار می‌رود که نماینده‌گان این کانگرس به تعدیل قانون اساسی و ملغاساختن یک بند آن‌که دورۀ ریاست‌جمهوری را به دودورۀ پنج‌ساله محدود می‌سازد، رأی دهند.

این در حالی است که چین با نگرانی اختلاف های احتمالی با ایالات متحده در منطقه، هزینه‌های ارتش این کشور را بلند می‌برند، چیزی‌که منابع دفاعی و دیپلمات‌ها آن‌را هم‌مانند یک کارزار لابیگری برای هزینه‌ یی بیشتر می‌دانند.

هم‌رسانی کنید