تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا درامریکا؛ ۱,۴۵۳ بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز جان باختند

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، ۱,۴۵۳ بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز در ایالات متحده امریکا، جان باختند.

این نخستین بار پس از بیست و هفتم ماه می است که بیشترین آمار جان باخته‌گان بیماری کووید نزده در یک شبانه‌روز در این کشور، ثبت شده‌است.

با این آمار، شمار قربانیان بیماری کووید نزده در امریکا به ۱۵۳,۸۸۲ تن رسیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، در یک شبانه‌روز نزدیک به ۷۰ هزار رویداد تازۀ بیماری کووید نزده در این کشور، ثبت شده‌است.

با ثبت این رویدادهای تازه، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده‌است.

در همین حال، مکسیکو نیز به روز شنبه از ثبت بیش از ۹هزار بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داده‌است.

با ثبت این آمار، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۴۳۸ هزار تن رسید.

این در حالی‌ست که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از ۱۷میلیون و ۸۴۹ هزار تن رسیده‌است. تاکنون بیش از ۶۸۵هزار تن دیگر در نتیجۀ این بیماری در سراسر جهان، جان باخته‌اند.

 

کرونا درامریکا؛ ۱,۴۵۳ بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز جان باختند

با این آمار، شمار قربانیان بیماری کووید نزده در امریکا به ۱۵۳,۸۸۲ تن رسیده‌است.

Thumbnail

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، ۱,۴۵۳ بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز در ایالات متحده امریکا، جان باختند.

این نخستین بار پس از بیست و هفتم ماه می است که بیشترین آمار جان باخته‌گان بیماری کووید نزده در یک شبانه‌روز در این کشور، ثبت شده‌است.

با این آمار، شمار قربانیان بیماری کووید نزده در امریکا به ۱۵۳,۸۸۲ تن رسیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، در یک شبانه‌روز نزدیک به ۷۰ هزار رویداد تازۀ بیماری کووید نزده در این کشور، ثبت شده‌است.

با ثبت این رویدادهای تازه، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده‌است.

در همین حال، مکسیکو نیز به روز شنبه از ثبت بیش از ۹هزار بیمار کووید نزده در یک شبانه‌روز در این کشور، خبر داده‌است.

با ثبت این آمار، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به بیش از ۴۳۸ هزار تن رسید.

این در حالی‌ست که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از ۱۷میلیون و ۸۴۹ هزار تن رسیده‌است. تاکنون بیش از ۶۸۵هزار تن دیگر در نتیجۀ این بیماری در سراسر جهان، جان باخته‌اند.

 

هم‌رسانی کنید