تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

کشته‌شدن دوسرباز هندی در درگیری با نیروهای پاکستانی

رسانه‌های هندی روز یک‌شنبه (۱۳ جوزا) از کشته‌شدن دوسرباز هندی در نتیجۀ تیراندازی نیروهای پاکستانی در کشمیر، خبر داده‌است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که تیراندازی بامداد امروز در منطقۀ پرگوال اخنور جمو آغاز شد.

افسر ارشد نیروی امنیت مرزی هندی گفته‌است: «تیراندازی غیرمنتظره، سبب آسیب‌های جدی به دوسرباز نیروهای امنیتی مرزی شد.»

او گفت که هردو سرباز، در بیمارستان زیر درمان قرار دارند.

او همچنان افزود که تیراندازی از آن‌سوی مرز مؤجب نقض توافق‌نامه آتش‌بس شد و این‌کار منجر به تلافی شدید ازسوی نیروهای امنیت مرزی هند شد.

هفتۀ گذشته هردو کشور هند و پاکستان در اعلامیه‌یی هردوطرف توافق کردند تا توافق‌نامه سال ۲۰۰۳میلادی را به‌گونۀ کامل اجرا کنند و اطمینان حاصل کنند که از طرف دیگر، هرگز آتش‌بس نقض نخواهد شد.

جهان

کشته‌شدن دوسرباز هندی در درگیری با نیروهای پاکستانی

این درحالی‌ست که هفتۀ گذشته، مقام‌های ارشد نظامی هندی و پاکستانی دربارۀ برقراری دوبارۀ آتش‌بس در خط مراقبت مرزی در کشمیر، به‌توافق رسیده بودند.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های هندی روز یک‌شنبه (۱۳ جوزا) از کشته‌شدن دوسرباز هندی در نتیجۀ تیراندازی نیروهای پاکستانی در کشمیر، خبر داده‌است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که تیراندازی بامداد امروز در منطقۀ پرگوال اخنور جمو آغاز شد.

افسر ارشد نیروی امنیت مرزی هندی گفته‌است: «تیراندازی غیرمنتظره، سبب آسیب‌های جدی به دوسرباز نیروهای امنیتی مرزی شد.»

او گفت که هردو سرباز، در بیمارستان زیر درمان قرار دارند.

او همچنان افزود که تیراندازی از آن‌سوی مرز مؤجب نقض توافق‌نامه آتش‌بس شد و این‌کار منجر به تلافی شدید ازسوی نیروهای امنیت مرزی هند شد.

هفتۀ گذشته هردو کشور هند و پاکستان در اعلامیه‌یی هردوطرف توافق کردند تا توافق‌نامه سال ۲۰۰۳میلادی را به‌گونۀ کامل اجرا کنند و اطمینان حاصل کنند که از طرف دیگر، هرگز آتش‌بس نقض نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید